Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 24

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 24

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET PLAN DE CaMPAGNK.

6

mijn Heiland en even daardoor

voor

gemartelde

bezwaren

Geen

kerk.

dragen

te

bij

tot

lierstel

van onze op nieuw al

tic

niettegenstaande een zegen verre boven bidden en denken, aan

gevaren,

en

iets

oogenblik heeft mij die keuze gerouwd, ondanks

enkel

de voorbereiding verbonden.

werd

vurig begeerde werk

Het

mijn

dat

vol

hart

genoeg danken voor

heden vóór

juist

jaren

lien

begonnen

;

is

van blijde herinneringen

al

het goede, sinds genoten:

?

was een zaaijen met

't

lust,

wonder,

't

God

Ik kan den Heer mijnen

is

nooit

een maaijen

met rust Wel ontbrak het niet aan rotsen en distelen hoe kon het anders ? Mijn gemoed was vaak vervuld met vrees en smart immers, heeter werd de strijd, grooter de taak, zwaarder de zorg. Evenwel, 't zij gesproken tot roem van Gods genade, ik wensch ;

;

op die baan, door welke misstappen ook ontsierd; integen-

stap terug te treden

geen

de hand van mijnen getrouwen Leidsman. Maar, waartoe

deel, voorwaarts te gaan aan

bet verzwegen

angstvalligheid op dan in de ure mijner ambts-

klom nu met grooter

ik

?

aanvaarding. Het ging mij als den berg-reiziger die, naarmate

kronkel-paden

waarop

afgronden

dieper

betreedt,

op

dersstaf droeg, en in déze ure, ziende

dan ooit

bracht, levendiger

benijdenswaard

niet

man

die,

met klimmenden schroom den

ik

dat

Gij

let

immers op de teekenen der

dan

gend

eens

al

onze bekwaamheid

even

zij,

„Houd op

:

hare

als

Volgens den ander

rechtste

dienaar

zelfs

volk.

Volgens

op

is

eene

ons

gen

worden door „oefeningen"

een

kennis

alle

in

en

door

gerugsteund

zoovelen,

zelven noodig keuren

helaas

kan

plaats

wel

kerk

die,

nu eens drei-

iedere

kerk uitgediend, en

hare

;

werkzaamheid

haar op-

;

verderf

tot

binnenkamers en kleine kringen zonder behoorlijke

Ongezocht spannen dus de

verstand

die haar wel

!

Woord,

verschil-

niet

weinig

voor anderen, doch niet voor zichzelfs

door hen. die haar voor eigene

namelijk door dezulken onder hen, welke niet

stellen,

in

tal

van plaatsen. Mogelijk zou onze

den schat der bediening moeten leeren waardeeren door vol-

eens

gemis; in allen gevalle wordt haar steeds nadrukkelijker gevraagd:

slagen

hij

geregelde prediking uitnemend vervan-

onze

gedenken aan de herderlooze scharen

liefde

gansche

Neen,

voor den liefhebber van oudheden eenige

schandelijke

in

is.

noodig achten.

onze kerk als zouteloos zout, zoo niet erger

geestelijk

prijs

God

allerminst dan, als

wenken en stemmen

hoe vreemd het klinke,

ja,

;

gemeente op den hoogsten

het

;

altlians niet

geesten samen tegen onze voortdurende bediening van het

lendste

in

slechts

derde

van

uit

onze kerk van het oude en nooit verouderd

in

Volgens den een heeft

belijdenis,

waarde

oefening

!"

zijne leiding

die

tijden,

den prediker

vleijend,

Evangelie toeroepen heeft

omwenden,

velen blijven staan, zich

her-

een gids op zulk een vreeselijken weg, niet

als

enkel zélf vooruit, maar ook onsterfelijke zielen vóórgaan moet ziet

smaller

stijgt,

geen de jongste wending van mijn pad mij

't

voren gevoel, dat

te

de

is

hooger

breeder hinderpalen ontmoet, dan

ontdekt,

gerekend had. Geen wonder dus, dat

hij

hij

noodig dat de Evangeliebediening

in

uw midden

blijft

bestaan

Waarom

is

?

Voor de liefde tot Christus is 't genoeg, dat Hij het heeft gezegd, die dan ook voor. en woord geen spreekgestoelte vraagt als een gunst, maar vordert als een recht

Zijn

;

wordt het door eene aardsche macht dig schrift heid

het

heden,

!

het geloof weet

Evangelie

op

dan

de

te

niet

gegeven

het te nemen.

Op

gemeene

recht.

onze historie getuigt het

dienzelfden grond

neem

ik

in bloe-

de

vrij-

verkondigen, en reken op niets meer, van de zijde onzer over-

bescherming, die hare wet belooft en beveelt, waarmee de gezant

van Christus zich vergenoegen moet, sinds onze het

Evenwel,

het

is

en

blijft

staat

Evangelie en Kerk begreep onder

mijne hartelijke bede voor den edelen

Vertegenwoordiger van onzen aardschen Koning en voor de aanzienlijke Staten van

Raad dezer stad, evenzeer als voor op nieuw zoo diep gewond, dat ieder, niet enkel in

gewest, voor het achtbaar Bestuur en den

baar

Huis

van

Oranje,

dit

het dierzijn

hart

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's