Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 629

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 629

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

623 moedwillig overtreden en daarvoor buigt, werd van den troon der genade ledig en troosteloos heengezonden. De Geest Gods, die in de wet van Mozes spreekt van gerechtigheid en toorn, spreekt door het Evangelie van genade en vrede in het bloed der verzoening, en verzekert hem dat God verzoend is, en wij in Hem hebben vergeving, verzoening, verlossing en aanneming tot kinderen, het eeuwige leven en eeuwige beerlijkheid. En dat alles tot prijs der heerlijkheid der genade dezes Gods. En, gelijk de getrooste doodslager nu, met diepe ootmoedigheid over het verledene, dankbaar en blijde gebruik maakt van het voorrecht, in Hebron zich woning te verwerven, zoo ook Het is Gods geopenbaarde wil, gij, verslagenen van harte! dat gij gelooven zoudt in zijne liefde, en, in dankbare erkenning, van wat de Zoon Gods, door zijne komst in deze wereld, door zijns zelfs overgave voor zondaren, verworven heeft, u al de weldaden zoudt toeëigenen, die uit zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart en zitten ter rechterhand Gods voortvloeien dat gij, bij de bittere klacht: »Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen ?" óok den danktoon zoudt voegen »Ik danke God, door Jezus zijn

,

;

:

Christus onzen Heere!"; dat gij u van uwe veiligheid zoudt verzekeren, en uitroepen met al Gods geloovigen » Zoo is er dan geene verdoemenis meer voor degenen, die in Christus Jezus zijn Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, die ze rechtvaardig verklaart. Wie zal veroordeelen ?" Zoo ontving de God Israels de eere voor de inrichting der vrijsteden, van allen, die daarin toevlucht genomen hadden ; zoo ontving de Vader van onzen Heere Jezus Christus den lof der verlosten voor de groote barmhartigheden, daar Hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen, in den hemel in Christus Jezus. o Geliefde broeders en zusters laat er geen stilzwijgen zijn bij u Verkondigt de deugden desgenen, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Geeft Hem de eere, die het ons tot onze verootmoediging herinnert: »Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren." Gedenkt aan den tyd, toen Hij u liet wandelen een iegelijk naar zijn weg, en hoe gij en wij allen dwaalden als schapen, onbewust, dat wij ons heenspoedden naar het eeuwig verderf. Herinneren wij elkander, hoe Hij naar ons vroeg. Hoe Hij ons, naar zijn :

!

!

wil, door zijn Woord, door zijn Geest heeft wedergeboren tot de hope des eeuwigen levens. Maar blijven wij eraan gedenken, en binden wij het elkander op het harte, dat niet wat de Heere God aan ons deed en doet, en doen zal, de oorzaak is van ons behoud en den

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 629

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's