Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 271

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 271

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

265

van Hem, uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Het bleek ons reeds, hoe begeerlijk de verhooring van de bede des apostels is. Nog duidelijker moet ons dit worden, als wij

bedenken, wie

zij

zijn,

voor wie

hij

bidt.

Ook de

heiligen te Efeze zijn als andere geloovigen in Christus van nature geneigd God en den naaste te haten. Ook van hen gold het woord » Het bedenken des vleesches is de dood; :

maar het bedenken des Geestes

is leven en vrede daarom dat bedenken des vleesches vijandschap is tegen God: want onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vleesch zijn kunnen Gode niet behagen." Wel zijn zij uit den jammerlijksten doodsstaat opgewekt en levendgemaakt door Hem, wiens maaksel zij zijn, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat zij in dezelve zouden wandelen. Maar toch hebben zij noodig met kracht versterkt te worden door zijn Geest in den inwendigen mensch, opdat Christus door 'het geloof in hunne harten wone en zij bekwaam gemaakt worden voor de ;

het het

erve der heiligen in het licht. Dit is het dan ook, gemeente! wat door uw gaarne getrouwe herders voor u begeerd wordt en bij de wetenschap, dat zijzelven het u niet kunnen toebrengen, hen op de knieën brengt voor God met de ootmoedige bede, dat Hij het u

geve naar den rijkdom zijner heerlijkheid. De Vader van onzen Heere Jezus Christus, die al zijne kinderen tot éen geslacht vergadert, is machtig meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, en daarbij gewillig om zyne gemeente te vervullen met al de schatten, die in Christus Jezus verborgen zijn. De bede om het heil der zielen en de verheerlijking van Gods naam word zeker verhoord. Maar met dat gebed gaat dan ook de rechte prediking van het Woord gepaard. Immers de Heilige Geest, die het verstand verlicht, het hart vernieuwt en het geweten reinigt tot gehoorzaamheid der waarheid, die in Christus Jezus is, werkt het geloof en zijne versterking middellijk door het Woord. Dat geloof bestaat niet in aandoeningen van een lichtbewogen

evenmin als in verstandelijke kennis, maar in dat weten, waardoor ik alles voor waarachtig houde, wat ons God in zijn Woord geopenbaard heeft, en in dat zeker vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn harte werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergevinge der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zij uit loutere genade, alleen om de verdiensten Christi wille. Bjj die prediking des geloofs is het niet te doen om den gevoel,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 271

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's