Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in "Frascati" voorgedragen - pagina 23

Bevat: De hiërarchie in haar kerkbedervend karakter / F.L. Rutgers ; Door wat schuld de tweede hiërarchie opkwam / A.F. de Savornin Lohman ; Wat ons tegenover de tweede hiërarchie te doen staat / A. Kuyper.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

21

Tc betreuren voorzeker zien in

hoezeer

,

strijd

zijde,

dat de Regeering niet heeft inge-

deze maatregelen niet het wezen der

al

Maar

zijn.

want

liet,

is

geenszins

Kerk van Christus

de schuld enkel aan hare

hier

ligt

maatregelen zoude geen Gouvernement hebben durven

die

indien niet toen reeds de publieke opinie geheel losgescheurd

nemen,

ware geweest van onze Christelijke

geworden of

Gereformeerde Kerken,

de

ondervinden

,

en de Kerken of afvallig

een diepen slaap gedommeld waren geweest.

in

Zoolang

traditie

wat

moesten,

als

Kerken onder

Kruis,

't

het in deze wereld zeggen wil den

Heere

Jezus Christus, ook tegenover de aardsche machten, als Koning te

kennen, gevoelden

om

dien

de

Heer

te

van

Reeds dezer

van

den

wereld

bescherming

leende

ook

dat,

te

zij

pogingen

worden doodgedrukt.

in het

werk,

om

aan de door hen ver-

voorwaarde van overheersching

de

niet aan het

der Reformatie af stelden de machthebbers

aanvang

allerlei

beschermers

hooge

hare

door

zij

de Magistraat haar tegenover hare tegenstanders

bescherming nam, ontsnapten ook

zijne l)ijzondere

gevaar

daarin gelegen is; beseften

die

dienen, het niet te zwaar valt zich zelven te

mogen

Maar zoodra

geven. in

zij

kracht

en

belijdenis

[er-

de noodzakelijkheid van eene gemeenschappelijke

Doch het geloof der gemeente was nog

iel krachtig

om

te verbinden.

dat te dulden.

Moedigen en volhardenden tegenstand boden de Gereformeerde Kerken tegen

indringen

het

moesten

zij,

getrouAv

te

even

als

midden

haar

in

50 jaren vroeger,

kunnen

zijn,

somtijds

van

om

leeraars,

en

al

aan den Heer der gemeente

in strijd

orde, het Koningscha]) van onzen eenigen

valsche

komen met

de bestaande

Heer en Heiland woog

bij

haar zwaarder dan eene Kerkenordening, waarvan de burgerlijke Overheid misbruik maakte

om

hare macht te stellen in de plaats van het

gezag der Kerk.

Het behaagde den Heere de volhardende toewijding de ware beginselen der reeds

gedurende

pogingen

,

om

Zijner

Kerken

De Generale Synode van Dordrecht van 1618/19 mocht

te bekroonen.

hare

Kerk weer op den voorgrond zittingen

liet

de

stellen.

Doch

Overheid niet af van hare

de Kerken in meerdere of mindere mate van haar afhanke-

maken. Overal

en onophoudelijk werden die pogingen herhaald,

lijk

te

en,

al

liet

in

macht

toe,

anders Avas de praktijk.

beginsel geene

hing het in die

Kerk^die overheersching der wereldlijke

tijden af, of de

Van

het goedvinden der Overheid

kerkelijke en geestelijke goederen en

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Gereformeerd kerkelijk congres: Drie referaten, op den 11den Januari 1887 in

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's