Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 140

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 140

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

134 u met uw eigen afgod sla. Wenseht gy de begaafde mannen, die God u voor kerk of staat gaf, te behouden, laat verre van u zijn het: »Een stemme niet eens menschen !" Wilt gij, dat uwe kerk worde gebouwd, waakt, dat gij niet zondigt, door ze tot een Christus of een zaligmakende te stellen. Als Uza door van God niet geboden middelen de arke voor vallen wil bewaren, ontstaat er een Perez Uza. Och, dat het niet met onze kerken als met Bethel ga eerst nit;t dan een huis Gods, straks een plaats van kalverendienst, eindelijk een Beth-Aven, »huis der ongerechtigheid", geworden! Maakt noch uw geloof, noch uw gebed, noch uwe goede werken tot heuvelen, van waar gij uwe zaligheid verwacht; laat zelfs Gods Woord, zijne waarheid, zijne heilige teekenen in onze sacramenten de grond uws vertrouwens niet worden. Het middel, het werktuig blijve wat het is, als zoodanig hooggeacht; maar God alleen zij God. Van Hem alleen de zegen, en zonder dien zegen getuigt zijn Woord, zijne waarheid tegen ons, en God zal die teekenen wegnemen, Hy zal het koper des vertrouwens en der bewierooking verbrijzelen. Hem, Hem alleen zij en blijve » Vertrouwt niet", zegt de Heere tot zijn volk, j>op de eere valsche woorden, zeggende Des Heeren tempel, des Heerea tempel, des Heeren tempel zijn deze. Maar indien gij uwe wegen en uwe handelingen waarlyk zult goed maken, zoo zal Ik u doen wonen van eeuw tot eeuw." (Jer. 7 4 v.v.) De koperen slang verbrijzeld. Is dan met Hizkia's dagen hare beteekenis weggenomen? Toehoorders! Een Abraham heeft in den geloove zijn eenige geofferd, wetende dat God machtig was zijnen zoon uit den dood op te wekken. My dunkt, Hizkia vervuld, toen hij de iets van dat geloof heeft ook slang om de eere Gods vernietigde. De afgoderij des volks maakte haar tot een Nehustan, de groote majesteit Gods heeft haar in hoogeren zin weergegeven tot een heerlyk teeken, het teekeu van het hoogste dat de aarde zag, van het middelpunt der geheele geschiedenis des heils, van de zaligheid, waarop alle geloovigen staren, dat de engelen begeerig zijn in te zien, dat het eeuwig lied der dankzegging in de hemelen zal doen zingen. Leest in Johannes 3, in het nachtgesprek met den leeraar onder Israël: s Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzoo moet de Zoon des menschen verhoogd worden." Nehustan wijst achterwaarts, hoe de van slangen gebetenen werden gered door te zien op dat koper, dat aan de slang was gelijk gemaakt; het is verbrijzeld geworden door des menschen zonde maar door den Heere gemaakt voor Israël tot een teeken, dat voorwaarts wees op Hem, die volkomen rein is en wiens voeten zijn als blinkend koper die voor ons te laten sterven, of rijk

;

!

:

:

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 140

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's