Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 480

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 480

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

474 van schuld en zonde geteld worden op genade; dat de som van onze droeve en verdrietige dagen opgaat in zyne goederen dat ons korte vluchtige leven een »dies nataeen geboortedag is voor het eeuwige leven. De'^.e drie gedachten zijn het, waarby wij ons bij het tellen der dagen met de bede om een wijs hart bepaald vinden. » De vastigheid uwer tijden, de sterkte van uwe behoudenissen zal zijn wijsheid en kennis", gelijk de profeet zegt (Jes 33 6). Drage de verdere overdenking van ons tekstwoord de vervulling van dien zegen voor ons mede tiererheid; litius"

:

ons geweest een toevlucht van geslacht tot En met dit woord leidt hij de uitgangen zijns harten tot de toevluchtnemende vertroostingen, die hij bekent in de genade des Heeren. Dit is dan trouwens ook die begeerlijke wysheid des harten bij het tellen der dagen, dat al die schuldige, zondige, doodelijke dagen ons uitdrijven tot de eeuwige, onveranderlijke trouw des Heeren; en dat uit al die grauwe, nevelachtige tijden het hart opwake tot het zalig uitzicht op het licht zijner genade, en tot zijn vriendelijk aangezicht uitga. De Heere is meer dan ons hart, en daarom ook dan al onze tijden en dagen met al den droeven aankleve daarvan, 's Heeren genade is machtiger, dan dat de avond van ons zondig leven dat heerlijk licht zou kunnen verdonkeren, noch doen ondergaan. Zijn eeuwige barmhartigheden zijn niet meê in slaap gegaan, toen wij in den doodslaap der zonden gevallen waren; maar Hij, die machtig is om den doodschaduw in den morgenstond te veranderen (Amos 5 8), spreekt nog altijd tot degenen, die van o verlang in het graf der zonden waren nedergekomen, zijn: »Lazarus, kom uit!" en maakt het licht, en schenkt het leven, en schept vrede, en verheerlijkt zijn naam in het midden van een arm en ellendig volk, en doet een dag van goede boodschap komen, den morgenstond van genade, den vollen dageraad zijner vrijmachtige eeuwige liefde. En al de dagen van onze ongunst en ontrouw zet Hy over in eene eeuwigheid des lofs en der dankzegging, dat bij Hem goedertierenheid is en veel vergeving, opdat Hij gevreesd worde. »Ik, de Heere, word niet veranderd; daarom zijt gy, o kinderen Jakobs niet verteerd" (Mal. 3 6). Ja, Hij is die God van Jakob, die antwoord geeft ten dage van de benauwdheid des harten (Gen. 35 3). >Komt, en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere: al waren uwe zonden als scharlaken, zy zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als (witte) wol" (Jes. 1 18). Waarlijk, wie dagen liefheeft om het goede

>Heere!

geslacht",

Gij zijt (vs.

1)

zegt Mozes.

:

I

:

:

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 480

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's