Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 129

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 129

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET PLAN DE CAMPAGNE.

111

Commissie voor het Godsdienstonderwijs en de afvaardiging

scholen, de

de aanneming, droeg de goedkeuring der vergadering niet weg twee stemmen voor

slechts

Ik

i)

heb mij toen ook

zelf

van de volstreMe provisioneele schorsing gevoegd medeleden,

kundigste

mijner

om

vrijmoedigheid hadden

gaarne

hoe

geene

verschil

der üussen

(in

van mijne

dit gedeelte te

van bedoeling,

kwestie

lijkheid in het Reglement.

er

:

waren

de voorstanders

ik billijkte de bezwaren

met het oog op de Reglementen geene

die

ook wenschten

dit

zij

:

bij

tot

voorstellen aan te nemen,

kunnen doen. In

was

elk geval

dit

eenvoudig een gevolg van onduide-

Daarop werden de Heeren Adriani, Vos en van

de plaats van zijnen afwezigen primus Steenbakker Morilyon

Loysen) gevolmachtigd, om naar bevind van zaken

te

van geen voldoend antwoord den schorsingsbrief op

handelen, en in geval

te stellen,

de noodige

vergaderingen te convoceeren, en het bericht der schorsing aan de elf Kosters

en zéér vele Commissies, die in

pen, in één woord,

q.

c.

't

ongereede zouden komen, te ontwer-

brengen vóór den

alles in gereedheid te

d'^^"

Januari.

„Nooit, zeide onze overleden de Graaf in latere dagen, heeft onze

zoo

zitter

eenig bitter

geiteden

woord

als is

toen"

;

en

ik

voeg

gesproken geworden;

't

aan

er

Voor-

dat door niemand

toe,

was, alsof wij stonden

bij

een

sterfbed.

Er

van deze vergadering iets uitgelekt

schijnt

te zijn.

Een paar hoofdmannen

hadden, ziende dat er in de Kerkmeesterskamer, juist naar mijn wensch gekozen, koffie

gedronken was, onraad geroken; ook de scherpzinnigheid van Ds.

Westhoff had

er

den

op denzelfden dag

ter

14"^^"

December

veel

van begrepen

2).

Hoe

dit

zij,

beantwoording van dien brief beschrevene Kerkeraads-

vergadering bleek in groote spanning saam te

komen.

De

Voorzitter, Ds.

P. C. van der Horst, die stellig niets van onze voornemens afwist, had

redenen de vergadering niet spoediger kunnen beleggen.

velerlei

mij verplicht, derwaarts te gaan,

verdaging

maken.

te

kwartiertje

wachtte,

onvoltallig te zijn

Karssen.

De

;

de

Maar

om

om

Ik achtte

mijnerzijds geen mogelijke oorzaak tot

niettegenstaande

bleek de vergadering,

bij

hij

het traditioneele prinsen-

het aflezen van de ranglijst,

één, slechts één ontbrak, en die éépe

was nog wel Ds.

ouderling Brade ging bovendien ééne minuut vóór dat de hamer

1) Vgl. in de Kerk. Cotir, van 25 Juli 1886 daaromtrent een stuk van Prof. Do edes. Mijne grondgedachten waren deze De zaak van het Beheer is (te Amsterdam) uitslui:

tend in

een

die

hinderd

uitvloeisel

had men zich men ook enkel in die betrekking verwoord „kerkelijke bedieningen" (Art. 4,

van het lidmaatschap des Algemeenen Kerkeraads

;

betrekking vergrepen, welnu, dan moest

worden,

üegl. Kerk.

Ofz.^

meer kwaad

te

doen

Tticht) staat er toch

;

het

zonder voorzetsel of eenige nadere bepaling.

2) Vgl. zijne brochure: Kijkjes achter de schermen, §

i.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 129

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's