Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 109

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 109

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

103 tyn goed voor. Hij zegt: »Ik had u getrouwd." Zij droegen het teeken der besnijdenis, gelijk gij dat des doops. En God heeft hun zijne geboden gegeven en zij hebben beloofd, dat zij den Heere in alles zouden gehoorzamen, maar zij hebben dat verbond verbroken en vernietigd. Ook g ij ligt onder de verplichting van een volkomen gehoorzaamheid, van ganscher harte, van ganscher ziele en met alle krachten, o, Plaatst uzelven hier voor, want wij hebben toch met G o d te doen. Misschien is het wel alzoo, dat gij door uwe daden en door uwen wandel, hetzij dan openbaar voor de menschen of verborgen voor de menschen, maar bekend bij God, uitspreekt, dat gy geen lust hebt aan de wegen des Heeren. Wat is het dan een schrikkelijke toestand! Israël zag nog het betamelijke van de gehoorzaamheid in, vreesde nog voor de geduchtheid Gods maar waar is b ij u het geringste ontzag voor de o p p e rmajesteit? Wellicht ook is het met u eenigermate gelijk met Israël. Wel goede gedachten van uzelven, wel betuigingen van goede gezindheid, maar ach, de zelfkennis ontbreekt ons, zoo bitter van nature, wij hebben zulk een weerspannig, arglistig en bedorven hart, wij zijn in gedachten, woorden en werken in opstand tegen God, en weten nog niet van schaamrood te worden. Met de Och mocht gij eens arm worden voor den Heere zonde van harte breken, en dan van den Heere begeeren de weldaden van dit nieuwe verbond. Daaronder leven wij nu, sedert de van God gezalfde Koning, Christus Jezus, gekroond is en zijn Heiligen Geest gezonden heeft. Och worde het u een behoefte, in dat nieuwe verbond recht ingelijfd te worden. Op u toch rust de vloek der wet: » Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, dat hij dat doe." o. Dit korte leven hier beslist voor een eeuwigheid. Worde het u een behoefte, van den Heere te vragen, wat Hij hier aan zijn volk belooft, dat Hij zijne wet in uw binnenste moge geven in uw verstand m. a. w. dat Hij u zijne wegen moge leeren en zijne paden bekend maken door zijn Woord en Geest, en dat Hij die in uw harte moge schrijven; dat Hij u bekeeren moge en uw harte ,

;

,

!

,

,

toegenegen

,

maken tot zijnen dienst. Dat Hij zichzelven genade aan u geven moge, opdat gij uzelven den Heere moogt geven Dat Hijzelf door zijnen Geest u leere, opdat gij van God geleerd moogt zijn, en het u niet een dwang zij, maar een lust den Heere te mogen leeren kennen. O, houdt dan in de allereerste plaats en bij den voortgang in het oog, dat God met u, gelijk gij in uzelven zijt, geene gemeenschap in

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 109

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's