Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 793

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 793

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

787

den put, de fontein Jakobs te Sichax', nederzitten, om er een Samaritaansche vrouw te vinden, die Hij den weg der zaligheid moet openbaren en moet ontdekken aan haarzelve. Hij moet naar de deelen van Tyrus en Sidon, om daar de geloovige Kananesche vrouw aan te treffen, en zij Hem. En zoo gaat het de Heilige Schrift door. Hij roept zijne schapen bij name en leidt ze uit. Zoo ook wist Jezus Zacheüs juist op den tijd en op de plaats te vinden, wanneer en waar Hij hem roepen wil. Terecht wordt hier door iemand opgemerkt: Opwaarts ziende, zag Jezus hem. Jezus kende hem, omdat hij een was van degenen, welke de Vader Hem gegeven had dien Hij beminde om wien Hij in de wereld gekomen was, om hem te zoeken en zalig te maken, en om wien Hij op dezen tijd herwaarts kwam met het doel hem door zijne genade te roepen. Christus had hem tevoren gezien in den spiegel van zijns Vaders besluit als in Hem uitverkoren tot genade en heeren voornemen lykheid, en een vat der genade, voorbereid tot heerlijkheid. Christus had Zacheüs gezien, toen hij in het verbond werd gebracht en onder de roede doorging van Hem, die al de verbondelingeu telde, gelijk zij in het verbond ingelijfd en aan Hem, den Middelaar, gegeven werden. Christus had hem gezien onder de verlorenen in Adam, die Hij uit het puin van hun val wilde oprichten en herstellen, en nu ziet Christus Zacheüs' in den vijgeboom, ziet hem in zijn bloed, en zegt tot hem: »Leef!" Dit zien was een aanzien van liefde, genade en barmhartigheid. Dit toont Christus, door hem te roepen bij name: » Zacheüs! haast u en kom af!" Het gaat hier als bij Nathanael, die, getroffen door de alwetendheid van den Messias, vraagt » Vanwaar kent Gij mij?' en eindelijk, nadat Jezus hem zijn !" levensweg blootlegt, uitroept: »Gij zijt de Koning Israels Het was dezelfde Middelaar, die na zijne opstanding door het noemen van den naam » Maria" zich openbaarde aan het bedroefd, zoekend hart dezer discipelin dezelfde Middelaar, die, verhoogd aan 's Vaders rechterhand, den vervolger op den weg naar Damascus bij zijn naam riep: »Saul! Saul! wat ver;

;

,

;

volgt

gij

Mij ?"

wordt het van Hem voorzegd, dat Hij de zijnen zoo van nabij kent, dat Hij zo bij hun naam roept: »Ik heb u bij uwen naam geroepen, gij zijt mijne." Het is de goede Herder, van wien Johannes' Evangelie getuigt »Hij roept zijne schapen bij name!" Wat moet het voor Zacheüs geweest zijn, zijn naam te hooren noemen door iemand, dien hy nog nimmer had ontmoet, en hoe wonder moet het hem temoede geweest zijn, toen het woord klonk: » Haast u en kom af; Ik moet heden in uw huis Ja, reeds in Jesaja's profetie

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 793

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's