Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 561

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 561

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

555 ieder, die met Hem in aanraking kwam, en openstond voor Goddelijke indrukken. Maar hoe diep moet die indruk dan niet geweest zijn op een Johannes, die als profeet zelf met den Geest Gods gezalfd was! Of wordt daarvan niet iets gekend door elke ziel die toebereid door dienzelfden Geest, door het geloof de toevlucht tot Hem en den blik heenricht naar dat kruis heeft mogen nemen der verzoening; hoe, naarmate die droefheid over de zonde allengs plaats maakt voor het stil vertrouwen dat die zonden zijn uitgewischt in zijn reinigend bloed, die indruk telkens

maakt hebben op wiens

hart

,

,

,

,

dieper, zijn beeld telkens heerlijker, Hijzelf in zijne kruisgestalte telkens dierbaarder wordt voor het oog der ziel, totdat onder dien alles overweldigenden indruk zijner liefde wij onszelf geheel verliezen en wegzinken in dien oceaan van genade, zoodat wij bij alles, waarmede wij zyne liefde vergelding zouden willen doen onszelf ten eenenmale onwaardig en onbekwaam zullen gevoelen, ons over niets meer verwonderende dan dat Hij onzen dienst kan begeeren, terwijl wij met Johannes uitroepen: »Mij is noodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot my ?" ,

,

II.

Doch welke beteekenis had die doop voor Jezus zelf? Bij de beantwoording van die vraag behooren wij nog wat dieper af te dalen in deze dingen. Op de eerste weigering van Johannes hooren wij Jezus zeggen: »Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen." En terstond op dat woord liet Johannes af van verdere bedenkingen te maken, en doopte Hem. Met dat woord: » Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen," gaf Jezus te kennen, dat die doop voor Hemzelven een diepe beteekenis had. Hebben sommigen dat woord willen verstaan als een bloot zich gelijk stellen met de zondaren, een zich stellen onderde wet, zoodat die doop voor Hem niets meer dan een uitwendige plechtigheid was wij zouden die Hij niet behoefde willen vragen, of daardoor dat woord: » Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen," wel in zijn diepe beteekenis verstaan wordt en die doop van Jezus wel tot zijn volle ,

,

,

recht

komt?

Zou die doop alzoo opgevat voor Hem dan niet alleen een schijn, en dus iets on waarachtigs geweest zijn? En daarmede zou Hij, die de weg, de waarheid en het leven was, zijn verlossingswerk aanvaard hebben! Want Johannes had ,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 561

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's