Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 157

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 157

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT. Kerkeraad bet juk der Synodale hiërarchie behoud van de Kerkgoederen der Nieuwe

Bezat men

Kerk meester

te

afwerpen, en alleriniust met

iiiet

maar men kon beproeven

;

maken

zich

van de Kosterij

ten behoeve van den ouden Kerkeraad.

de Kosterij, dan bezat

feitelijk

139

men

de Nieuwe Kerk, mitsgader de

Archieven van den Kerkeraad, van de Kerkelijke Commissie, van de Classis en

vau de Provincie, en de Brandkasten met de Kerken en de Diaconie dige voor den oorlog

;

tegenpartij niets

met het oog op procedures, men was

De Heer

Door eene

regeert.

van

dienst

de d-d&.ï''miia.nwez\ge fondsen van

dan bezat men de hoofdvestiug met

dan had de

;

sd

menschenkinderen

goede Gods. Het succes

kan

tegenspoed

zwaarden

te

voorspoed

scherpen

;

van Zijnen besluitenden

zijn

de

;

weerstand

den

staalt

hij

Het

wil

;

zijn

;

om

bestemd

de verdrukking werkt

Daarom houdt

een iegelijk, die

doen, ondanks alle nederlagen goeden moed,

te

geloof aan de eiudelijke overwinning,

het

alsof

hinderpalen

steeneu

volharding; beleediging verhoogt den moed.

in

wil.

middel voor

eene plaats als

geen voldingend bewijs Zijner goedkeuring

is

weet den wil van Gods bevel

noo-

genade gebruikt Hij ook de

uitvoering

In dezen wil beslaat het kwade des menschen het

;

al het

wat veel beteekeudc,

het feitelijk bezit.

in

zonderlinge

tot

en,

het doel reeds bereikte, wanneer

hij

maar beroemt

zich

ook

niet,

aanvankelijk eenig succes heeft.

doel van het Classicaal Bestuur was begrepen in de schorsing zelve

was ons doel

plichtsbetrachting

merken gehad, dan zelve begrepen zijn.

;

meer

niet.

Wij hebbeu geene andere oog-

in de kerkrechtelijke beteekenis

Het scheen

echter, dat de

van de schorsingsdaad

van beraad, door ons

tijd

ge-

schonken, die beteekenis verijdelen zou.

't

Was Woensdagmorgen

sneeuwkleed overdekt,

den

G^'*^"

Januari. Onze goede stad was met een

en de straten waren schier onbegaanbaar.

ten 10 ure ontving ik het schokkend bericht, dat de

was geworden. De

tijd

Ongeveer

Nieuwe Kerk ingenomen

der nederlagen was aangebroken.

Onze bewakers hadden geen

last,

om iemand

te

verhinderen in den gang

der Kosterij te komen. Ongeveer een uur vroeger waren dan ook de Heeren

Kuyper,

Rutgers

waarvan

al

ven waren. door de huis

;

de

en

de Savornin

de andere

vertrekken

Een aautal werkliedeu,

genoemde politie

Heeren der

stad

Lohmau

de

de deur der Kosterij ingelaten,

macht

van

den

Koster geble-

met de noodige werktuigen gewapend,

ontboden

de

in

,

posteerden

Rijkspolitie

zich

evenals

de

in

en hul|)

voor

het

vau

den

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 157

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's