Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 134

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 134

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

128

moest heentrekken, werd het volk verdrietig over den en murmureerde. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk en er stierven velen. Door die straf tot inkeer gebracht, beleed Israël zijne zonde, en de Heere hoorde het gebed van zynen knecht, die zoo dikwerf voor zijn volk in de bres had gestaan. Op Gods aanwijzing werd een koperen afbeelding der vurige slangen gemaakt en op een stang geplaatst. Om genezen te worden, was niets anders noodig, dan dat op dat teeken werd gezien. Het weenend oog vanwege den verschen beet, of het reeds brekend oog door den invloed van het venijn, daarop gevestigd, werd aanstonds vol vreugde en kracht. Ziet, van alle zijden loopt men naar dat opgericht teeken. Ouden van dagen en kinderkens worden er heengevoerd, het stervend gelaat werd opgeheven. Moeders, vaders, bloedverwanten, allen zijn bezig om de ongelukkigen te dragen, te helpen, om straks juichende en dankende terug te keeren, want dat middel feilt niet, en het blijft werken tot de gansche plaag heeft opgehouden. Zoo redde te dien dage de Heere zgn uitverkoren volk. Is het wonder, dat Israël dat stuk koper in eere hield en het inplaats van nutteloos weg te werpen, mededroeg op de reizen, tot het ruste vond voor den voet, het van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw bewaarde, opdat het altijd zou doen gedenken aan Gods vergevende eu genadige en machtige redding? De gezalfde steen van Jakob moest te Bethel, de Eben-Haezer van Sanuel tusscben Mizpa en Sen, het twaalftal steenen van Jozua aan den oever der Jordaan maar ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, in Israël blijven getuigen van Israels God, den Jehova van zijn bondsvolk. Dat gedenkteeken was het, waarvan wij lezen, dat het door Hizkia een stuk koper, »Nehustan", werd genoemd, dat hij zelfs verbryzelde. Was hij dan een Achab of Achaz, die met geen God van Israël te doen wilde hebben? Wel verre vandaar, geliefden Hizkia is de koning van Israël, die de vervallen hutte weder oprichtte. Van hem zegt ditzelfde hoofdstuk »Hy betrouwde op den Heere, den God Israels, zoodat na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, noch die vóór hem geweest waren." Naar waarheid getuigde Hizkia voor zijn volk Die koperen slang is niet anders dan een »stuk koper". Toen rondom Jericho's muren werd geloopen, vielen die muren maar wy vragen, heeft het bazuingschal ze doen vallen, of de kracht des levenden Gods? Toen de staf van Mozes werd opgeheven, heeft die staf toen de zee gekliefd, het water uit de rots doen vloeien lag er in dien staf eene magische kracht of was het land

weg

,

,

!

:

;

;

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 134

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's