Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 716

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 716

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

!;

!

710

God

is mijn Toevlucht in het Ujden. Vertrouw op Hem, o volk! in smart; Stort voor Hem uit uw gansche hart; God is een Toevlucht t' alle tijden.

Ps. 62

:

4 en

5.

Het tevergeefs arbeiden maakt den mensch bitter. Het is zielkundig zoo goed te verklaren, dat de discipelen op de deelnemende, uitlokkende vraag: »Kinderkens! hebt gij niet eenige toespijs?" een vprevelig antwoord geven. Wij kunnen het zoo voorstellen, dat zij gemelyk gewonden zijn, na zoolang in de nachtelijke koude en duisternis te hebben gearbeid, zonder eenig gevolg. En was dit met apostelen des Heeren het geval, hoeveel temeer zal dit zyn met hen, die geheel buiten levensgemeenschap met den Heere staan. Geen grooter vijanden van het zuivere Evangelie, dan zij, die in eigen kracht meenen de zaligheid te kunnen verwerven. De lichtzinnige wereld openbaart zich niet zoo vijandig tegenover de kerk, als die deugdzamen en godvruchtigen in eigen oog Deze kunnen zoo ijzingwekkend spotten met de dwaasheid, die, in het oog der menschen, aan het kruis kleeft. Pilatus was een zwak mensch, die enkel de menschen naar de oogen keek bij maakte zich zeer schuldig, toen hij Christus overgaf aan de boosheid der Joden; maar ging de haat van een eigengerechtigeu Jood als Kajafas niet dieper en verder dan de zwakheid van den heiden Pilatus? De discipelen leerden het zien, dat al hun arbeid in een eigen willigen weg tevergeefs geweest was; doch dat, toen de Christus zich bij hen voegde en hen diende met zijne liefde, trouwe en wijsheid, alles veranderde. Hoe hebben toen die apostelen geleerd, het Woord des Heeren te begrijpen: » Zonder Mij kunt gij niets doen"! Welk een heerlijken verbeurden zegen hebben zij genoten, toen zij op het bevel des Heeren om het net uit te werpen, blindelings hebben gehoorzaamd Welk een wijze les, ook voor de toekomst sin mijn dienst zult gij geen gebrek hebben"; dit zei de het wonder aan de zee van Tiberias tot de apostelen, »al moesten de raven u brood en vleesch brengen, gelijk eenmaal tot den profeet Elia bij de beek Krith." Die bemoediging werd ten rechten tijd gegeven. Om Jezus' wil hadden zy alles verlaten; ook hunne kostwinning opgegeven. Maar dit was door hen gedaan, toen zy nog altijd droomden, dat de Heere Jezus een aardsch koninkrijk zou stichten. Vroeger, toen zij hooge gedachten hadden van den uitwendigen luister van het

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 716

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's