Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 420

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 420

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

414 geerlijklieden zijn gekruisigd, en die nevens den Heere en zijne gerechtigheid niets hebben op aarde, waarin zij meerderen lust of hoogere blijdschap stellen. Dat zij God zullen zien ; dat zij zich in zijn onmiddellijke nabijheid zullen verlustigen, dat is hunne eere en hun heil. Niet de heerlykheid des hemels, noch de zalige geneugten, welke aldaar gesmaakt worden, zijn het voornaamste maar te staan voor den troon en alzoo dicht God te zijn, dit maakt den hemel tot hemel, en is het bij groote goed dergenen, die daar zijn ingegaan of zullen ingaan. Die dood en doem verdiend hebben, zijn alzoo verkoren tot het grootste heil, tot de hoogste eer, tot de onmiddellijke aanschouwing van den Drieëenigen God. Die hier gescholden werden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel, zij worden in den hemel op het hoogst bemind, en zelfs boven de engelen geëerd en gezaligd. o, Welk een troostrijke gedachte voor allen, die godzaligwillen in Christus Jezus, en deswege worden gelijk leven smaad en vervolgd. Voorzekei', wie haar door genade op zijn eigen persoon mag toepassen, omdat hij tot die levende hoop ;

kan smaadheden verdragen; hij kan wordt; hij kan zelfs de rooving zijner goederen met blijdschap aanzien, wetende dat hij een beter en blijvend goed in de hemelen heeft. Beminden des Heeren! Gezegenden des Vaders! Gedenkt daaraan en vertroost u daarmede üw weg is hier niet en nooit met rozen bezaaid; integendeel, zoolang gy op aarde zult gy velerhande smaad en miskenning ervaren. De zijt, wereld, die in het booze ligt, kan en zal u nooit dulden, die is

wedergeboren,

zegenen, als

hij

hij

gescholden

!

en zoolang gy het spoor der gerechtigheid getrouwelijk bewandelt. Hare vriendschap en toejuichingen kunt gij slechts genieten ien koste van de liefde en de goedkeuring des Heeren. Verloochent uw Heiland en zwijgt van Hem, en zij zal u prijzen en kronen. Maar belijdt en verheerlijkt Hem in woord en daad, op elke plaats en ieder gebied, en zij geeft u niets dan haar smaad en verachting; ja, zoo geen hoogere macht haar weerhoudt, ontneemt zij ook nu nog u het leven of wat tot het leven behoort. Laat echter die ervaring u niet ontmoedigen, noch tot ontrouw vei'lokken. Hij, die in den hemel woont, eert, die Hem eeren, en handhaaft op zijn tijd hunne zaak, als die door de boosheid der wereld miskend is. Nog een weinig tij ds, en Hij zal uwe gerechtigheid doen voortkomen als het licht, en uw recht als den middag. De smaad, dien gy nu om 's Heeren wil hebt te dragen, zal weldra ophouden, en verwisseld

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 420

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's