Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 26

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 26

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

,

20 heid; en wij blijven met onze vaderen zeggen: »Eenige algemeene bisschop" is »het eeuwig Hoofd der kerk". Tegenover het beweren dat de Bijbel ongeveer niets leert omtrent de inrichting van Christus' kerk en dus het gezond verstand met inachtneming van tijden en omstandigheden de wet stelle in het genootschap, »gelooven wij, dat de ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke inrichting, die ons de Heere heeft geleerd in zijn Woord;" en houden wij vol, dat slechts »de valsche kerk zich en haren ordinantiën meer macht en authoriteit toeschrijft, dan den Woorde Gods " en zich het juk van Christus niet wil onderwerpen tegenover de praktijk, die niet handelt «geEn eindelijk maar daar toe in zijn Woord verordend heeft lijk Christus en afdoet, gelijk het haar goeddunkt," zich »meer grondend op de menschen, dan op Christus," - zoeken wij weer het kerkelijk leven terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan het Woord des Konings tot de gehoorzaamheid waarin een een vloek. zegen is, zooals er in eigenwilligheid kleeft Deze geloofsgehoorzaamheid wordt door den Heere Jezus geëischt van ieder, die Hem liefheeft. By dezen eisch wensch ik in deze leerrede stil te staan. Gij leest ervan in het Evangelie naar Johannes 14:15, deze woorden ,

,

,

,

;

Indien

gij

Mij lief hebt, zoo

bewaart mijne geboden.

Slaan wij eerst een oog in het verband. Johannes 14 bevat de afscheidsredenen des Heilands

tot vertroosting zyner achterblyvende discipelen. Een nieuw plechtig begin van troostelijke toespraak hebt gij

in

vers 12.

Spraken de jongei'en in hun hart: » Heere, als Gij ons verlaat, dan valt al uw werk in duigen," de Heiland ant«Voorwaar, voorwaar. Ik zeg u: wie in woordt Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook :

doen, en zal meer doen dan deze, want Ik ga heen tot mijnen Vade r." De Christus wil echter de macht. Hem geschonken, in de zijner discipelen volbrengen op hun gebed. Daarom vervolgt de Heere »Bn zoo wat gy begeeren zult in mijnen naam, in zake den arbeid in mijne kerk dat zal Ik doen, door het geloof u verlatend op Mij

zwakheid

:

opdat

— —

den Zoon verheerlijkt begeeren zult — wat gij ook mynen naam, Ik zal het doen."

Vader

de

worde. Zoo

gij

noodig hebt

in

in

iets

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's