Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 171

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 171

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

165

erfgenamen van hetzelfde lichaam, en mededeelgenooten zijner beloften in Christus, door het evangelie.

Gelijk hij ook reeds te voren met weinige woorden heeft geschreven, dat de heidenen zijn medeburgers der heiligen en huisgenooten Gods (Efeze 2 19). Medeërfgenamen, die met den Zoon der erfenis de erve zijner belofte deelen. Mededeelgenooten, die met Israël saam den zegen van het huis Gods ontvangen. Van hetzelfde lichaam, die, als de bruid van den bruidegom, hun naam en schat en heerlijkheid ontleenen aan den hemelschen Bruidegom, die zich ook hen ondertrouwd heeft in goedertierenheid en in barmhartigheden en in geloof (Hos. 2 18 en 19). Het zaligste, wat hij er van zeggen kan, daarmee zegent de apostel de begenadigde heidenen. Dat hun een land tot eene erfelijke bezitting is geschonken, een heilig land, een heerlijk land, waar eere woont, een lustig land, waar Christus Koning Dat hun eene stad ter woning, een huis des vredes geis. geven is, waar de Koning in de poorten gezeten is, om zyn volk te zegenen, ja, ze te noodigen in zijn paleizen, en het vette van zijn huis (Ps. 36 9) te doen smaken. Ja zelfs, dat de binnenste kameren en het hoog vertrek des Konings (Hoogl. 1 4) met vrede en vreugde om hunne komst vervuld zijn. Ja meer nog, de allerteederste der zegeningen in de liefde van den hemelschen Bruidegom, die ook de heidenen tot zijn lichaam verkoren heeft (van hetzelfde lichaam) legt hij in den naam des Heeren op hun hoofd en hart. En al den overvloed der vertroosting van Gods kinderen en erfgenamen, een overvloed van vrede en waarheid (Jer. 33 6) ziet hij over hen uitgestrekt, zoo mild en overvloedig, als de dauw, die uitgebreid is op de velden. Zulk eene erfenis te ontvangen, zulk een overvloed, zulk een huis, zulk een vrede, ziet, geliefden dat is door Gods genade het zalig deel van hen, die heidenen zijn, en vreemdelingen, en zonder hope, en bijwoners, en goddeloozen, en die uit den ruischenden kuil zijn opgetrokken. Gods genade overvloedig over verachten, en verdwaalden, en ellendigen, en die van verre komen dat is de zalige roem des apostels ja, dat is, gelijk hij het in één woord zegt, het e v a n g e 1 i e, dat ook ons verkondigd wordt, en noodigt, en zegent in het hooren, en zaligt in het gelooven. Wee ons, indien dit evangelie voor ons te vergeefs zoo heerlijk is Maar welgelukzalig ons hart en onze hoop, indien wij vrijmoedigheid vinden om het van dien overvloed te wachten, niet om onze armoede, maar alleen om de genade des Heeren, rijk en vrij :

:

:

:

:

I

;

;

!

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 171

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's