Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 285

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 285

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT,

267

Het Classicaal Bestuur van Amsterdam, gelezen en overwogen hebbende de uitspraak der Synodus contracta dd. 9 Maart 1886 N". 383, voelt zich verplicht U het volgende te schrijven 10. dat de „Noodige inlichtingen'\ die het Bestuur voorn, in zijne vergadering van den

1886 vaststelde op

isten Februari

Bestuur

ingevolge

het Art. 47,

dat

uw

eenstemming met dat

20.

uw

verzoek, voldoende te kennen geven, hoe het

„voorloopige

ingestelde

over de aanhangige zaak

onderzoek''

en dat reeds het opmaken van de bedoelde Memorie ingewikkeld

oordeelt, gaf,

het

niets geschied

sedert

er

den 26sten Jan, Nq. 2287

schrijven van

mogen

waaruit met grond zou

is,

eene kerkelijke bediening

weg bewandeld

de

en

Besluiten,

dan

niets

in

deed

zijn plicht

voorloopig geschorsten

zijde der

dat

U

bekende

Bestuuré, waar het

Classicaleii

;

de bovengenoemde Memorie

maar

heeft,

van de

dat, integendeel,

worden

afgeleid

tot ontzetting uit

bleef van het niet-eerbiedigen der vernietiging van de

algemeen van het niet-erkennen des

't

30. dat het in

deren

maar

;

over-

in

;

de uitgebrachte bezwaren geene aanleiding zouden kunnen geven

dat

kennen

te

Tucht toepasselijk achtte,

Kerk. Opzicht en

3, Regl.

al,

nog wel

het er

dan eene enkele drukfout,

niets,

te

veran-

kunnen toevoegen, vooral na de

veel aan zou

verschijning van het Openbaar Schrijven enz. met Bijlagen, onderteekend door de

P. van Son, y. Bechthold en dat

40.

zulks

echter

het

F.

IV.

noodig

niet

acht, te

bemerken, dat dat schrijven, de Contra Memorie niets ter zake doet

;

in

a.

aan

strijd

i)

meer omdat

Gij zelve terstond zult

inzonderheid, zéér veel vermeldt, dat

en

uwe aandacht

dat het stellig

50,

niet

ontgaan

zal,

hoe

met geheel het optreden en verleden van 1S70

tot

den huidigen dag toe

Bestuur ten laste gelegd wordt de ergerlijkste partijdigheid,

het

die

zelfs in

den kerkdijken

ook

een

in

partijstrijd",

en

zelfs zijne

de Contra Memorie

bij

onzer plaatselijke kerken^

bl.

waarheidsliefde geloochend wordt, wanneer,

als bijlage

gevoegd

opstel,

De Rechtsbevoegdheid

get.

68, geïnsinueerd wordt dat het den

Kerkeraad gedeeltelijk

ontsloeg, en daarna in zijne plaats ging zitten, „ten einde de bekende attesten te

afgeven"

de Memorie van Noodige Inlichtingen aangewezen

in

b.

;

toenemende stoutmoedigheid de Kerkeraad met ambtelijke van

en

Classicale

schap

van

willekeurige

alle vrijwillig

door mogelijke

te

het

Besturen stichten

enz.

;

en

ontkend worden dat

c.

terzijdestelling

van

de

van

den

behooren

burgerlijken te

de

in

;

niet

i)

Het

van 14 December 1885 een

rechter,

aitteoefenen,

wat de

in

enz. bleek, en in de vast-

rt//i?i'ö»/z'«r7£'fr^^«</

karakter aannam,

de Contra Memorie volstrekt niet opgeheven,

zelfs niet

is

ook samenhangt het beweren

aan zijne lidmaatsverplichtingen)

zelfs niet

gemeente

genomen,

Alg. en Bijz.

in zake Beheer",

(met

dat een lid dier commissie als lid

is

eenmaal over de stukken

:

gekomen, ofschoon ze door de Geschorsten mede

delijkheid zijn 2)

zocht

de Contra Memorie gestelde dubbele qualiteit van den Alg. Kerkeraad

Het Bestuur spreekt Conflict

hij,

bevoegde kerkelijke machten,

dat dit streven vooral (doch niet uitsluitend) uit de veranderingen

bezwaren

onderscheiding

gebonden

dat van 1S70 af aan met

doen, ten einde eene nieuwe kerkelijke gemeen-

„geestelijk Bestuurscollege," en als „gelastigde der

welke

is,

van Amsterdam zich zóó gedroeg, dat

Reglement voor het Bestuur van de kerkgebouwen

alle zulke

dat

2)

kunnen

aanvaarde kerkelijke banden, naar eigendunkelijk goedvinden, en

inroeping

stelling der Besluiten

als

mate

het de voorloopige schorsing zou gebruikt hebben „als zet op het schaakbord van

dat

los

H.H.

Buré

Het dreigend Conflict en voor hunne verantwoor-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 285

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's