Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 30

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 30

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

HET PLAN DE CAMPAGNE.

12 lu Aiusterdaiu zijnde

lieoi't

Om

regeleii voorgesteld.

dan ook

lilj

zeer spoedig de noodige maat-

al

verschillende redenen

hem den

het voorstel, door

is

December 1873 ingediend, hoogst merkwaardig. Het wordt alzoo

lydeii

ter

lezing aangeboden.

Aan den Bijzonderen Kcikeraad volgende voorstel

de ondergeteekende de eer aan

heeft

te

bieden hel

:

De Kerkeraad, (

)ver\vegende, dat het met zijn roeping en geestelijk karakter zoowel als

en het welbegrepen belang der Christelijke Gemeente

een formeelen

putten in

om

stembus

de jaarlijksche

bij

boezem UA geen

die in zijn

strijd,

Gemeente meer en meer ontaarden doet

der

leven

resultaat

met de aard

zijn kracht uit te

scliier al

strijdt,

kan leiden en

liet

een verre van heilige worsteling

in

de zegepraal voor scherp tegenover elkander staande

beginselen te verwerven,

Overwegende, organisatie dit

handhaving

dat

van

Ijestaanden toestand in zijn tegenwoordige

den

kwaad noodwendig moet bestendigen

en afbreuk moet blijven doen aan

echte vroomheid en christenzin,

Overwegende,

de ontwikkeling der toestanden meer en meer

dat

dat twee opposiete beginselen

leidt,

op den duur

niet

tot

de overtuiging

samen kunnen werken,

Overwegende, dat de massaliteit eener gemeente van 145.000 gebleken geven

te

eindelooze

tot

tijdverspilling, breking

is

aanleiding

van kracht en verwaarloozing van de

gemeentebelangen.

Overwegende,

de

dat

gewetens meer en meer

vrijheid des

in 'botsing

komt met de

eischen van orde en wet, zoo geen gelegenheid tot eigen organisatie geboden wordt,

Overwegende, dat binnen korter partijen, thans

nog

langer tijdbestek een uiteengaan van verschillende

t)f

onze Gemeente vereenigd,

in

Overwegende, dat zulk een uiteengaan,

om

nooit in een worsteling

Overwegende, verwarring,

de

te

wachten

strijd

staat,

haar geestelijk karakter bewaren,

kerkelijke bezittingen of goederen ontaarden mag.

dat zulk een uiteengaan, zal het geen aanleiding geven tot kabaal en

dient

tijdig

worden voorbereid, op dat

te

alle

dingen,

ook

bij

zulk een

met orde kunne geschieden,

crisis,

Overwegende, dat het rende bepalingen,

haven

heeft

menten

zijn

in

is

dien zin

te

doen, wat hem, onder de vigee-

overgaande maatregelen

er toe

hij,

is,

in dien zin te

waarop thans nog de Ned. Herv. Kerk

beginsel

het

roeping

afwachting van andere stappen, mogelijk

in

Overwegende, dat

nemen,

te

hand-

blijkens haar regle-

staat.

Overwegende het

zal

Ministerie,

eindelijk, dat de verschillende corporatiën, als de

het

Presbyterie,

Kerkgebouwen dienen

te

de

Algemeene Kerkeraad,

Diaconale Vergadering en de Commissie voor de

worden gehoord,

Besluit

Onderstaand

i„.

zenden,

om

deze termijnen fataal

Tot

20.

missie,

de

consideranten aan genoemde corporatiën

die

uit

te

mogen ontvangen,

te

ver-

zullende

zijn.

onderzoek

bestaande

corporatiën,

met

voorstel

binnen twee maanden hierover haar advies

van zes

ditzelfde

leden,

met

voorstel uit zijn last

haar zullen geworden,

te

om

midden

te

benoemen een com-

binnen drie maanden de rapporten der

refereren en

voorts

de Kerkeraad

te

dienen

van eigen advies en consideratie. 3«.

jaars

In een buitengewoon daartoe saam^eroepen

1874 bedoeld rapport

in

behandeling

te

vergadering

nemen.

in

de maand April des

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's