Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 551

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 551

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

545

om het zuivere brengen. Ja, wel drukte Naomi zich goed uit » wedergekeerd tot haar volk en tot hare goden." Maar dat was het dan ook juist, waarom Ruth haar niet kon navolgen. Ja, waren het alleen banden des b 1 o e d s of banden van aardsche genegenheid en natuurlijke liefde geweest, die baar aan Naomi bonden, z ij had ze ook, als Orpa, weenende kunnen breken. Maar terugkeeren tot die goden, neen, dat niet! Daarvoor had ze te veel beminnelijkheid en dierbaarheid gezien in de vreeze en den dienst van Israels en Naomi's God. o, Zij had wel iets leeren kennen van de droef heid over de zonde, van die droefheid naar God, die een onberouwe1 ij k e bekeeving tot zaligheid werkt. Wat een heerlijke keuze! Bekoort zij u niet? Och, strek er u met uw gansche hart en uw gansche ziel naar uit, om als een schuldig en ellendig zondaar zooveel heerlijkheid te zien in Gods genade, gunst en gemeenschap, dat ge ook, evenals Ruth, niet op vleeschelijke wijze moogt rekenen, maar ook, evenals zy, het land uwer geboorte, d. w. z. den zondigen wandel en weg, moogt verlaten, om heen te gaan tot een volk, dat gij tevoren niet kendet, en te komen om toevlucht te nemen onder de vleugelen van den Heere, den God was goud

juist bij

zoo

ingekleed,

als dienstig was,

Ruth tevoorschijn

te

:

Israels.

Dat het ons een gedurige behoefte zij, van den Heere begeeren, dat Hij door zijn Geest en zijne genade a l onze genegenheden maar richte op Hem, op zijne gemeenschap, op die genade en verlossing, die in Christus Jezus is, en op zgn vreeze en dienst, naar zijn Woord. Opdat wij niet in den strik mogen vallen, van met Ezau voor eene spijze het recht der eerstgeboorte prys te geven. Die staat, zie toe, dat hij niet valle. Het genadewerk Gods moet op den duur, en juist in de beproeving, blijken, gelijk h i e r juist het onderscheid tusschen Orpa en Ruth uitkwam. Maar a 1 s het dan wezen mag, dat de begeerte om onder de vleugelen van Christus, den goeden Herder, en de Zonne der gerechtigheid, te schuilen, de begeerte om God den Heere te mogen kennen, vreezen en dienen met al zijn volk, sterker bij ons blijkt te zijn dan de zucht naar vleeschelijk gemak a 1 s het wezen mag, dat, ondanks aanklevende verdorvenheid en aardschgezindheid, toch de terugkeer naar de goden van ons natuurlijk harte ons niet bekoren kan, en wij Christus den afscheidskus niet kunnen geven, maar Hem moeten blijven aankleven, o laten wy dan ook maar God de eere geven voor dit werk zijner genade, en niet twijfelen, of Hij zal ons o,

te

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 551

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's