Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 125

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 125

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

119

men

zich

zonde

,

dan niet langer

wentele in de vuile wateren der de beken en fonteinen en stroomen des heils door Christus verworven en door den Heiligen Geest aangewezen en den dorstigen uit loutere erbarming toegediend. » Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zoo groot eene zaligheid geen acht geven?" Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: » Heden, indien gij zijne stem hoort, zoo verhardt uwe harten niet." (Hebr. 3 7 en 8a) Vraagt gij: »Kan ook ik den Heiligen Geest ontvangen?" Indien gij dit in oprechtheid, met een heilbegeerig hart vraagt, dan antwoorden wij Zeker. De Heere heeft des Geestes overig en Hij zal den nooddruftige niet afwijzen. Nog deelt de verhoogde Zaligmaker zijne schatten aan armen en ellendigen uit. Neemt dan met ootmoed tot Hem de toevlucht en laat u niet door bedenkingen terughouden, want Hy geeft mildelijk en verwijt niet. Hij zal niet uitwerpen wie tot Hem komen. Kunt gij in waarheid Pinksterfeest vieren ? Heeft de Heilige Geest u door zijn almachtige genade voor den dienst van Christus veroverd? Leidde Hij u in den weg der ontdekking en daarna tot Christus om in Hem gerechtigheid en sterkte te vinden ? Is uw hart met den Heiligen Geest vervuld en hebt gij een andere spraak dan de kinderen dezer wereld? Zoo ja, dan zijt gij onuitsprekelijk gelukkig, en dat naar Gods vrij machtige verkiezing en naar zijn eeuwig welbehagen. Voor u heeft Christus uit eeuwige liefde den Trooster verworven, Hem heeft Hij u geschonken, naar zijne belofte. Dat uw hart maar meer met den Heiligen Geest moge o vervuld worden! Dat Hij u op een geestelijke en Godverheerlijkende wijze doe spreken van de groote werken Gods! Menigmaal is het hart nog zoo vol van de wereld en is de wandel veeleer nog op de aarde in plaats van in den hemel. en verootmoedigt u deswege kinderen Gods! en zoekt in al uw gebrek, ellende, armoede en onbekwaamheid de gedurige invloeden van den dierbaren Trooster die bij u blijft in der eeuwigheid. Is het uwe ervaring, dat gij telkens de zalving des Heiligen Geestes behoeft, om niet alleen vrede en blijdschap te genieten, maar ook om den Heere naar zijn heilig Woord in gehoorzaamheid te dienen? Weet dat er overvloed van geestelijke zalfolie in de schatten uws Konings is en dat Hij juist verheerlijkt wordt in uw komen als ellendigen tot die schatten, o. Het hart is nog dikwijls zoo hard en wil niet buigen en smelten dan door den Heiligen Geest. Zalig wie dan zijn nood klaagt aan zijn God en Vader en wiens gebed tot zijn troon doordringt. Hij zal ondervinden dat de Trooster niet verre is.

maar kome

tot

,

,

:

:

,

Schaamt

,

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 125

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's