Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 272

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 272

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

266 triomf van eigea meening of om de glorie eener partij, en zoo min om zichzelven te behagen als om door anderen geprezen te worden; maar om u, geliefden! te bewaren voor zelfbedrog, het ergste kwaad, en u te brengen tot het hoogste goed, het wonen en leven van Christus in u door de innigste verbintenis met Hem. Geworteld en gegrond in de liefde verkrijgen wij een steeds klaarder inzicht in de breedte en lengte en diepte en hoogte van het aanbiddelijk genadeplan en een steeds vast gegrond erkennen der liefde van Christus, die de kennis tebovengaat, om Gode vrucht te dragen. Dat beste, dat eene noodige, begeert ook ons hart voor uwe kerk, voor uwen leeraar, en voor uwe opzieners als vrucht van hun dienst in uw midden. Alzoo zal de Heere der gemeente meer en meer verheerlijkt worden in haar, die Hem zoo dierbaar is en aan

Hem

alles te

danken heeft

Zoo hebben wij dan eene bede van den apostel Paulus overwogen, voor de gelegenheid, die ons thans samenbrengt, zoo bijzonder geschikt. voorstellen,

mocht voor u

Welk een die

voorrecht, dat ik u een leeraar het zich een eer en genoegen rekent

te mogen arbeiden naar opdat Hij u geve, naar den rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijnen Geest, opdat Christus door het geloof in in den inwendigen mensch uwe harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. De Heere beschikko zijn kerken in deze landen nog vele knechten, wier binnenkameren getuigen zijn, dat zij al biddende de belangen van hunne gemeenten op het hart dragen. Hem de dank, dat er bij veel stof tot treurigheid over wat gezonken, misvormd en gescheurd is, er in onze dagen weer het een en ander gezien wordt, dat als verhooring des gebeds en als vrucht op den arbeid van getrouwe dienaren tot dankzegging stemt. Mocht het maar meer worden opgemerkt en hetgeen hier en daar hoop geeft meer overvloedig en algemeen, meer doorbrekend en voor allen kenbaar gemaakt worden. De heilige apostel heeft met blijdschap gehoord van het geloof der Efeziƫrs en van hunne liefde tot al de heiligen (Efez. 1 15). een gansch ander gerucht ging en gaat er nog uit o. Welk van vele onzer kerken! Hoevelen kiezen openlijk partij voor de leugen en zijn geheel afgeweken van het geloof, eenmaal den heiligen overgeleverd ? Hoevelen dulden, dat er aan de fundamenteele leerstukken, de dierbaarste waarheden, getornd wordt, dat onder een vromen schijn het gezag van Gods Woord wordt ondermijnd? Hoevelen stellen, ja, prijs op een rechtzinnige prediking, maar buigen zich onder het juk eener

den

te

wille

mogen bidden en onder u Gods,

;

:

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 272

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's