Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 303

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 303

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

285

missie", ingevolge de door de Commissie zelve bij wettige stemming gedane benoemingen,

en tot Secretaris de bovengenoemde Heeren respectievelijk bekomen.

tot Voorzitter

nu dat

Ingevolge

Besluit, en

de daarin gewortelde publicatie, moesten alle stukken,

brieven enz, voor de Kerkelijke Commissie bestemd (natuurlijk die zonder eenig persoonlijk

worden

adres waren) bezorgd

ten huize van den eerstgenoemde. Keizersgracht 422, en

daarvan behoorlijk kennis gegeven aan de Directie van het Postkantoor

is

alhier.

Tot het nemen van zulk een Besluit was de Alg. Kerkeraad (of het Class. Bestuur doende wat des Alg. Kerks is) volkomen bevoegd, als zijnde de lastgever van de Commissie,

Kerkelijke

mocht

terwijl

Er wordt

beweerd

wel

nl.

door de adressanten dat

gebleven; immers, zeggen

zijn

in het Kostershuis der

Commissie

de

mogen

Wij

niet

bestemd

haar

h.

d.

w.

Archief

waren,

of

het beheer

ook

zij

Lokalen

(wederom volgens haar beweren) voor haar domicilie heeft gehad.

altijd

zijn alsof

het Kostershuis der

in

dat

zij

aangelegenheden

bekend

niets reglementairs

de Kerkel. Commissie een

^^^ö-ö/ï/

Nieuwe Kerk

daar haar domicilie had;

van dat onderdeel der Kerkelijke Commissie dat

z.

geldelijke

in

bureau

ten allen tijde

terwijl, als het bezit

Heer van Limmik, voorzitter der Finantiëele Commissie

bewijst, de

iets

altijd

Wij merken alleen op dat ons

zijn.

had of dat de bedoelde vertrekken voor

nog

vermoeien met een betoog, hoevele onjuistheden in die weinige

waarin de bewering gegrond zou

V.

feitelijk

zij

in het bezit te zijn van het Archief en van de

bestemd geweest en waar

zijn

U

zij,

Nieuwe Kerk, welke

woorden wel opgesloten is,

genomen

dat zoodanig een besluit niet

niets blijkt,

uit

zijn.

bestuurt,

niet enkel

in

de eerste plaats de eigenlijke

de Boeken van rekening en ontvangst

maar ook een sleutel van de kast in het voor die Commissie bestemde vertrek Nieuwe Kerk in zijn bezit heeft. Maar ook, al ware door een recht van gewoonte

heeft,

der

zoodanig een lokaal aan

dan nog zou de lastgever der Kerkelijke Commissie

te wijzen,

toch ten allen tijde het recht bezitten daarin verandering aan te brengen.

Wat nu de

reglementaire

aanbelangt,

positie

nemen

zij

de vrijheid

hierbij

over te

leggen een Exemplaar van de Reglementen, welke gemaakt waren ten behoeve van die

Commissie, en maken daaromtrent de volgende opmerkingen

Het

1.

de eerste kolom afgedrukte

in

het nog altijd van kracht zijnde

Door de bevoegde macht werd wettige

grondslag

gedaan

en

de

van

het

is

:

het Reglement van 1859, hetzelfde dat door

votum der stemgerechtigden

in

Reglement den Ben Maart

dit

i86g goedgekeurd werd.

jl.

hersteld als de eenig

Beheer, naar hetwelk dan ook alle volgende benoemingen

desbetreffende

besluiten

genomen werden. (Een enkele bepaling werd

door dezelfde Macht een tijdlang geschorst, doch die hier niet in aanmerking komt).

Het

2.

in

de tweede kolom afgedrukte met de in de derde opgenomen zuijzigingen

door de bevoegde machten successievelijk op en na den 2ien December 1885 vernietigd, bevat de bepalingen waaraan de adressanten zich vermeten vast Ie houden.

Nu

echter

blijkt

laatstgenoemde

de

(zie

noch Art.

uit het

11)

eerstgenoemde Reglement

(zie

Art. 12)

noch

uit het

dat de bedoelde Commissie aan een bepaald lokaal van

Nieuwe Kerk gebonden is, aangezien daarin moet de opmerking gemaakt worden,

Bovendien

zich verschillende lokalen bevinden. dat, gelijk

ook

uit

de bewoordingen

reeds blijkt, de door Adressanten bedoelde vertrekken eene gansch andere bestemming

hebben, terwijl die vertrekken tegen de

tershuis toch

is

der

zich

kosterij

bouwd, welke de

zelfs niet zijn van^

Nieuwe Kerk

maar aan de Nieuwe Kerk

:

het kos-

aangezet, terwijl aan de linkerzijde van de deur

de Consistoriekamer bevindt, eene kamer ook tegen de Kerk aangeen dit volkomen juist welke altijd is geweest en gebleven

altijd

kamer des Kerkeraads.

Daarboven bevindt zich de kamer voor de vergadering der

Predikanten en daar tegenover hunne dienstkamer. Uit deze, met het kostershuis betrekkelijk een geheel

op

zichzelf staand

gebouw uitmakende, vertrekken hebben Adressanten

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 303

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's