Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 579

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 579

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

573 natuur zou ingaan, en had Hij zich tegen dien wil door zijn Goddelijke kracht aan de ellende onttrokken, Hij zou, als de door ongehoorzaamheid niet slechts gevallen eerste Adam maar het gansche in Adam gevallen geslacht in den val zijn hebben gelaten ja door zijn Goddelijke kracht er voor eeuwig in hebben neêrgedoemd. Gelijk toch de eerste Adam, door tegen het uitdrukkelgk gebod Gods spijze te nemen, gevallen is, zoo zou de tweede Adam door dezelfde daad van ongehoorzaamheid gevallen zijn, welke yal juist daarom te ontzettender zou zijn geweest, omdat zijn Goddelijke kracht Hem daartoe gebracht had. Maar die daad van ongehoorzaamheid was Hem juist door het bezit der Goddelijke natuur onmogelijk, hoe sterk ook de prikkel van verleiding in de zwakheid der menschelijke natuur mocht zijn. Zijn Goddelijke kracht heeft die aangenomen menschheid alzoo gesterkt, dat Hij de verzoeking des Satans in de zwakheid des vleesches kon weerstaan en overwinnen. Door die daad van gehoorzaamheid aan den Goddelijken wil, in de zwakheid onzer menschelijke natuur volbracht, heeft Hij als de tweede Adam in onze plaats aan de schuldvorderende gerechtigheid Gods voldaan. Sprak Hij in den eeuwigen vrederaad tot den Vader: »Zie, Ik kom om uwen wil te doen," Hij heeft dien wil volkomen gedaan, om in dien wil al zijn volk den Vader te heiligen (Hebr. 10 9, 10). Gelijk door de ongehoorzaamheid van dien éenen mensch velen tot zondaars gesteld zijn, zoo zijn door de gehoorzaamheid van dien éenen (Jezus Christus) velen tot rechtvaardigen gesteld (Rom. 5 19). Is onze wil met Gods wil volkomen in strijd en geheel aan Satans heerschappij overgegeven, de Heere Jezus heeft door zijn algeheele overgave aan den wil des Vaders zijn volk aan Satans macht ontrukt en den wil Gods voor eeuwig onderworpen. Maar zal nu onze gebonden wil, in Christus vrijgemaakt, werkelijk vrij worden en Gode onderworpen zijn, dan moet de Heilige Geest in ons dien nieuwen mensch doen geboren worden die, als in stryd met den ouden mensch, juist in het doen van Gods wil zijn leven vindt; dan moet de kracht Christi, door den Heiligen Geest in ons geopenbaard, ons over den wil des vleesches doen zegevieren. Alleen die kracht Christi, in onze zwakheid volbracht, stelt ons in staat den Satan te weerstaan en de begeerlijkheden des vleesches te beheerschen. En gelijk de Heere Jezus door zijn beroep op Gods Woord, ais het zwaard des Geestes, Satan overwonnen heeft, zoo geeft ook ons het beroep op en de onderworpenheid aan dat getuigenis Gods kracht tot weerstandbieding aan Satan wiens woord ,

;

;

:

:

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 579

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's