Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 216

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 216

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

jgg

ronde

De

cijfers).

conscientie

in '86 daalde het cijfer slechts tot/'13756

begon het gedrag

vele gemeenteleden

van

dwingelanden

en

oproermakers

der

f 13988 op;

in '85:

f 11746 en (in

geworden: brachten de Kerkcollecteu voor haar in 1884:

beschaamd

niet

het Classicaal Bestuur te

te verfoeien,

steunen, en de volstrekte veroordeeling der 75 te verlangen, zelfs van gemeenteleden die

den aanvang nog verre van ons stonden.

bij

toen nu ook het

maken, was onze lankmoedigheid

der TJniecollede moeite begon te

Bestuur

En

In dat Bestuur zaten onderscheidene geschorste broeders, en ook

ten einde.

leden van andere Kerkgenootschappen. Niets minder werd van ons verlangd,

zouden de scholen in de Collecte deeleu, dan dat

aan

bewijzen

Wij antwoordden met het

Nu

de huizen zouden houden. Indien

Commissie moesten

bericht, dat wij eene extra-collecte langs

hadden

wij het schrijven

verkeerd begrepen

dagen geene extra-collecte hielden, dan zou zonder meer

die

in

wij

toekomende deel uitgekeerd worden aan het

ons

het

onze competentie zouden

in eene vergadering onzer

dan nog wel

broeder, die wij toelaten.

wij

afgevaardigden uit haar midden, waaronder één afgescheiden

dat

lid des bestuurs,

onze Commissie daartoe machtigen zou. Deze zaak liep verder goed af; de

was wel

üniecollecte

waard gebleven Daartoe

i)

en

;

werkte

i);

wat minder

vrij

onze

Waarde Broeder jaarlijksche

werden

later

be-

met groote belang-

eenigermate mede het in de Lokalen den i5den Augustus

ook

verspreide biljet van den volgenden inhoud

Ue gewone

maar de eenheid was nu toch

extra-collecten

:

/

behoeve der

collecte ten

Christelijke Scholen, zal, blijkens

mededeeling van het locaal Comité Amsterdam der Unie „een School mét den Bijbel"

op Woensdag i8 en Vrijdag 20 Augustus e. k. gehouden worden. Ten gevolge van den treurigen kerkdijken toestand, bestaat er voor haar niet die opgewektheid van vroegere jaren, omdat zij, die zich aan de zijde der afgezette Kerke-

hier ter stede

raadsleden scharen, geen eigen scholen hebben, die deze Collecte ten goede kan komen.

En

toch zou het te betreuren

vorig

het

1878

zij

;

zijn,

wanneer daardoor hare opbrengst minder was dan

moet een protest blijven tegen de onrechtvaardige Schoolwet van

een gunstige getuigenis afleggen van de liefde voor het Christelijk Onderwijs.

en

Om

jaar

dit

te

voorkomen

heeft

het

Bestuur der Ned. Vereeniging van Vrienden der

om

Waarheid, afdeeling Amsterdam, besloten giften af te delijks

de

in

Gereformeerde voor

de

Bijbellezingen

gecollecteerd

Kweekschool, die

Kerkeraadscholen

met

door

Om

dit

te

bereiken

is

van dezen inhoud

Voor

te

geven hunne Unie-

het

Af

te

of

wel

ze

te

bestemmen voor de

Februari

a.

s.

wordt opgeheven.

Ook kan men

zijn

stellen.

het noodig, dat

men

zijn

gift

vergezeld doe gaan van een

:

Christelijk

lecteerd wordt.

wordt,

een besluit van de zich noemende Commissie

gaven voor beide doeleinden beschikbaar

briefje

den leden den raad

zonderen voor het Christelijk Onderwijs, op de voorwaarden waarop maan-

onderwijs

oj>

de

voorwaarden waarop in de gebouwen

dragen aan den Heer of wel

W. Hovy, :

gecol-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 216

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's