Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 48

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 48

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

42 Vooral in tijden van beroering der geestelijke wateren hebben wij daarop ons voor te bereiden en daarmede te rekenen. Ook in onze dagen weerklinken de lokstemmen, niet maar van de ruwe wereld niet eens van het barre ongeloof, maar zelfs van hen, die den naam des Heeren nog belijden, zoo verleidend loswikkelend van den Heere. Hier wordt als ideaal gesteld de mannen der wetenschap te winnen en als een kostelijken buit te voeren aan de voeten des Heeren, en daartoe wel niet uwen Bijbel prijs te geven, maar hem slechts aan de snijkamer der wetenschap af te staan, opdat hij kome onder het mes der kritiek. En de ervaring leerde reeds meer dan eens, dat dan der kerke haar schat wordt afhandig gemaakt en haar parel niet geslepen, maar gestooten tot gruis. Elders staan anderen, die roepen om het heil van de kinderen onzes volks. Staakt uwen strijd, zoo heet het, voor eene school met den Bijbel, afzonderlijk opgericht; en waag het om die school zonder Bijbel in te gaan alleen met uw geloovig hart, en poogt dan invloed te oefenen op de zielen der jeugd! En indien naar die lokstem werd gehoord, een juichtoon ging op in de raadzalen van den vorst der leugen want ondermijnd ware de dam, na een bangen strijd van meer dan een halve eeuw, nu althans door 's Heeren zegen eenigermate boven den grond zich verheffend. Eiken geloovige wordt dat woord in het oor gefluisterd Doe wat water in uwen wijn sta niet zoo vast en onwrikbaar op wat gij belijdt; des te eer en te meer zult gij ingang vinden in de harten en, door uw meegaandheid gewonnen, voegt straks zich nevens u, wie nu, nu gij de koorden zoo strak houdt, zoo vierkant zich tegenover u stelt. ;

;

;

Met name op het gebied des kerkelijken levens

zijn

tegen-

woordig de verleiders velen en gevaarlijk, die 's Heeren volk omringen. Met allerlei wordt geschermd. Hier, bij de meest oppervlakkigen, wordt de aandacht gevestigd op gebouwen van alle soort: de oude kerkgebouwen, waaraan zooveel herinneringen heeten verbonden te zijn; de oude gestichten, waar van ouders beroofden en ouden van dagen een plek kunnen vinden om te worden verzorgd; de goederen en grootboeken, waarop zoo groote kapitalen staan ingeschreven, die zooveel kwaad of zooveel goed kunnen doen, naar gelang zij op deze of gene manier worden gebruikt. En is men meer geestelijk, dan wordt gesproken van eene menigte, de massa, die niet mag overgelaten aan zichzelve die men, zoo luidt de term, niet loslaten mag; terwijl men nog steeds vergat de vraag te stellen, wie eigenlijk vast heeft de menigte ;

:

of

zij.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's