Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 188

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 188

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

!

!

!

182

uw waarnemen vasten voort?

van de dingen der wet Gods

,

uw

bidden en

Welk

doel hebt ge er mede?" Onderzoek uzelzyn er, die, als de beschuldiging des Hee-

Duizenden ven ren tot hen komt: »üwe woorden tegen Mij zijn te sterk geworden," antwoorden: » Waarin doen wij verkeerd? Wy doen ons best wij bidden en vragen wij zijn godsdienstig"; en dan tevens den Heere aanklagen, dat Hy hen bij al dat godsdienstig zijn niet bijzonder zegent en helpt. Zy zijn het toch tamelijk waardig! Zij zijn niet zoo goddeloos als anderen! En dan wijst men den Heere op zooveel goddeloozen, die het goed hebben en z ij zijn toch zoo deugdzaam! De Heere moest hen nu eens rykelijk beloonen Ten minste, zy hebben er wel eene plaats in den hemel mede verdiend! Op dien grond, mijne hoorders, gaan duizenden naar het verderf! Zij hopen op een goede belooning voor hun godsdienst! » Voorwaar," zou Jezus zeggen, »gij hebt geen deel !

,

aan Mij

De

,

!"

den hemel jongeling wilde het eeuwig leven belooning op zijne wetsvolbrenging; slechts de overgave des harten aan den Heere ontbrak, en hiermede ontrijke

hebben

,

als

brak alles Hoevelen

zijn er door Satans list en door de boosheid van het eigen hart hoe langer hoe verder afgedwaald van den weg des behouds! Eerst begaf men zich getrouw onder de middelen der genade, men las Gods Woord, en was zeer godsdienstig! Nu, meende men, zou de Heere geld en goed vermeerderen zij verdienden het beter dan die goddeloozen En ach , hun oog was gesloten voor eigen goddeloosheid Met al hun godsdienst was het niet om de eere Gods te doen, maar om zichzelven. Neen, als de Heere God den zondaar ontdekt door den Heiligen Geest, ziet hij, dat al zyn uitwendig dienen van God niet in rekening kan gebracht worden bij zijn groote rekening van schuld en ongerechtigheid ,

al zijn uitwendig waarnemen oogen des Heeren geene waardij bezit; dan ervaart hij, dat alleen het ware treuren en vasten, het ware in het zwart gaan er is, wanneer hij door schuldbesef verbroken en verslagen uitroept: » Tegen U, tegen U alleen !" heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uwe oogen Dan roept men uit: »o Heere, indien Gii met al mijn godsdienst in het gericht treedt, moet ik vergaan! Ik kan dat niet in rekening brengen. Mij, arme schuldige, kan niets baten dan alleen genade!" bij

van

God; dan erkent des

Heeren

wet

hij,

in de

dat

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 188

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's