Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 230

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 230

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

224 en werkt daardoor kennis van ellende daarna het Evangelie, en werkt daardoor kennis van den Verlosser. Zoo komt het hoe langs zoo meer trapsgewijze tot al de daden des geloofs. Zoo groeien de kinderen in het geloof op tot jongelingen, en de jongelingen tot mannen en vaders. Zulke vaders in het dat zij het zaliggeloof weten dan met vaste verzekerdheid makend geloof bezitten. Zij weten met volle bewustheid, dat zijn ^ingeleid in de arke der behoudenis, Jezus Christus. zij In de persoonlyke vereeniging van hjcinne ziel met Christus licrt hun heil, hunne zaligheid. In Hem zijn zij behouden, ook al bedreigen de wateren des doods hen nog van alle kanten. Die wateren jagen hen soms nog wel eens vrees aan, maar zoodra het geloofsoog weer op Christus is gevestigd, verdwijnt Dat zien op Christus en zijn werk is alle vrees en schrik. de voortdurende, dadelijke, dagelyksche oefening des geloofs. Vaders in het geloof, is die dadelijke oefening des geloofs altyd bij u aanwezig? Leeft gij altoos in gemeenschap met uw Verlosser? Oefent gij gemeenschap met Hem in het gebed? Gevoelt gij de band der liefde al sterker en sterker worden? Zoo gij dit niet bij u bevindt, ligt voorzeker de oorzaak daarvan bij uzelven; onderzoekt u nauw of er geen heimelijke zonden zijn, die de innige gemeenschap tusschen u en den Middelaar beletten en belemmeren. De Heere Jezus Christus kan geene gemeenschap hebben met de zonde; zoo er dus bij u nog een koesteren en streelen is van welke zonde ook moet Hij zich verre van u houden, en als Hij zich van u moet terugtrekken, komt er verachtering in de genade. Dan groeit Dan komt gij niet op in het geloof, maar gaat gij achteruit. er dorheid en doodigheid in de ziel en kan er geen ware zaligheid gesmaakt worden. Dan zult gy ook niet in staat zyn uw geloof te belyden en te beleven. Dan zult gij niet bekwaam zijn anderen te onderwijzen en te leiden op den weg, en dat toch is immers ook de taak van de vaders in het geloof, om met alle teederheid en wijsheid de kinderkens en jongelingen te leeren en voor te gaan. Onderzoeke dus ;

,

,

iegelijk onzer zichzelve nauw bij het licht van Gods Woord; laat er een voortdurend gebed zijn, al is het dan maar de bede: » Heere, ik geloof, kom mijne ongeloovigheid

een

tehulp."

Als wy maar door genade kunnen zeggen: » Heere, ik geloof", dan zullen wij eenmaal zeker de zaligheid beërven. De Heere God, die almachtig en vrij machtig is, werke of versterke dat zaligmakend geloof in uwe en in mijne ziele!

Amen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 230

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's