Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 94

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 94

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

88

Immanuel, belichaamd is. Lag de grond der behoudenis in u, in wat gij voor den Heere zijt, dan kwam er niets van u terecht. In het gedenken des verbonds van 's Heeren zijde uitsluitend het heil der bondgenooten. Nu toch is het heilgoed verzekerd, want Hij, die het beloofd heeft, is getrouw en waarachtig. Hij is toch geen menschenkind, dat Hij liegen zou. Wat klaagt gij dan, alsof uwe zaak verloren was ? o Zeker, als gij op uzelven ziet, dan ontzinkt u alle moed! Maar dat is juist uw gebrek, uw zonde! Gij moet op uwen Bondsgod zien, op wat Hij voor u is en blyft, al zegt alles u ook het tegendeel. ontrouw kan Gods onveranderlijke trouw nooit tenietdoen. Gij hebt ook de toezegging van het erfgoed des hemels en kunt u daarvan verzekerd houden, mits gij u eenig en alleen verlaat op het verbond, dat uw God gestadig gedenkt. Of wat ontzet gij u? Hebt gij dan niet 's Heeren belofte: »Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw üntfermer"? ligt

Uw

IIL

Maar daar

zijn

vele nooden, die u

zoovele bezwaren

benauwen,

niet

,

die u

waar?

bekommeren, zoogemeente

Zie toch

,•

Egypte. Wat zijn uwe nooden, uwe moeielijkheden, uwe verdrukkingen, vergeleken met die van Jakobs nakomelingschap in het land der Farao's ? En toch was dat geen beletsel om haar te verlossen, o, Als de Heere zijn volk in zijn jammerstaat aanziet, dan zijn er geen ketenen zoo zwaar, of Hij verbreekt ze, geen boeien zoo hecht, of Hij slaat ze ontwee. Dan is er geen wond zoo diep, geen duisternis zoo donker, of bij of bij Hem is genezing Hem is licht, geen droefheid zoo groot, of bij Hem is vertroosting, geen armoede zoo schrikkelijk, of bij Hem is vervulling, geen ellende zoo prangend, of bij Hem is uitredding. Het is juist des Heeren lust om nooddruftigen in hun ellende en versmaadheid aan te zien. Onder de afzichtelijkste lompen der ellende ziet de Heere toch de zijnen als de zijnen aan. Hoe ook zwart geblakerd door het vuur der tichelovens, hoe bestoven door het stof der woestijn, hoe gekromd door

van Christus! op Israël

in

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's