Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 31

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 31

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

25

name

geboden van Jezus omtrent zijne kerk, zijne de opwekking en oefening zijner gaven, het belijden zijns naams ja zelfs het dragen zijns kruises, naar den lust der ziele. Maar daarom is het dan ook onmogelyk, dat wie Jezus liefheeft, niet zijn woord beware. alle

zijn

ambten,

zijne diensten,

,

Nog

éene opmerking voegen wij hieraan toe: Al Jezus' geliefdewekken d. Alle toch openbaren ze zijn Goddelijke wijsheid, billijkheid, majesteit. Ook hier geldt het woord: »In alle dingen heb ik een einde gezien, maar uw

boden zgn

gebod

is

zeer wyd." En niet minder: ȟw dierbre leer verstraal van billijkheid!" Waarlijk, Jezus' juk ia

een

spreidt

Wie Christi geboden bewaart, leert geboón, die tot uw liefde wekken." wij letten op den beminden persoon, het karakter der liefde of den inhoud der geboden, om het meeste valt het op, dat de eisch van Jezus, het bewaren zijner geboden met innerlyke noodzakelijkheid aanvaard en betracht wordt door het Hem waarlijk lievend hart. zacht en zijn last

roemen: »Het zijn Hetzij dus dat

is

licht.

uw

,

II.

Staan

de tweede plaats stil bij de taak, door de opgelegd, en wij hebben reeds genoeg gehoord om van een heerlijke taak te gewagen. Ik wijs u hierbij drie zaken aan de onderstelling van deze taak, de oefening dezer taak en de prikkel tot het vervullen der taak, om Jezus' geboden te bewaren. Een onderstelling heeft de taak. Immers, wat gij bewaren zult, moet gij hebben. Hierop wijst de Heiland zelf in vers 21: »Wie mijne geboden heeft en ze bewaart, die is het, die My liefheeft." De ongeloovige heeft Jezus' geboden niet. Hij mag er den klank van kennen, hij verstaat ze echter niet. Hij weet niet wat liefde is. Slechts wie moederweelde smaakt, weet wat het gebod der natuurlijke liefde haar vraagt in het zoogen van haar kind. Zoo ook weet slechts het liefliefde

tot

wij

in

Jezus

:

hebbend hart wat Jezus' liefdegebod vraagt, wat heerlijke, verkwikkende, ja verrukkelijke dienst de dienst zijns Heerenis, die hem met den dichter doet roemen uit den grond zijns harten: »Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten!" Om dus de geboden van Jezus te kunnen bewaren, moet men ze hebben. Dit moet nooit vergeten worden en blijft waar bij ieder u nog nieuw gebod, waartoe de Heiland u roept: in huis, school, kerk of maatschappij. Sta er dan naar om het recht te kennen; in te zien, hoezeer de deugden Gods

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's