Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 727

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 727

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

721 dien Christennaam, dien gij u toeeigent, en beteekenis beschouwd, of althans uzelven daaraan niet ernstig getoetst, en maalit gij u zoodoende door onnadenkendheid, traagheid of onverschilligheid aan onwaarheid schuldig. Zien wij toch, hoe het met ons allen zonder onderscheid van nature gesteld is. De psalmist klaagt in ons tekstwoord: »Mijne ziel kleeft

Misschien hebt

nog nimmer zoo

gij

in zijne kracht

aan het

Wy

stof." houden dit voor een beschamende waarheid, door zeer velen niet bedacht; door sommigen stoutelijk ontveinsd

door anderen met schaamte en weemoed beleden.

»Bedenkt de dingen, die boven op de aarde

zijn;

niet die

vermaande Paulus terecht die Colossers, die zich naar Christus noemden. Dat is ook des Christens roeping. Ja, wat meer is, dat is door genade zijne nazij n," zoo

tuur; dat is hem behoefte; dat is zijn leven geworden. Is dat nu ook zoo bij u, mijne hoorders ? Zoekt gij de dingen, die boven zijn, en niet die op de aarde zijn ? Waarop zijn uwe gedachten gericht? Waarheen strekken zich uwe lusten, en begeerten en wenschen uit? Waarop hebt gij uw hart gezet? Welk doel beoogt gij met al uw arbeid? Werkt gij om de spijze, die vergaat, of om die, welke blyft in eeuwigheid? Is het u om aardschen of om hemelschen rijkdom, om eere bij de menschen of bij God te doen ? Zoekt gij de vreugde en de genoegens der wereld, of kunnen de hemelsche zaligheden uwe ziele verkwikken en verblijden? Brengen de zinnelijke of de geestelijke wellusten uwe ziele in vervoering? Gevoelt gij u hier op aarde tehuis, of kent gij een heimwee naar den hemel ? Jaagt gij waarheid, gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid na? Is uw lust in des Heeren geboden, of zijn zij u te zwaar, en leeft gij liever naar het goeddunken van uw hart? Wat zou naar waarheid en in oprechtheid ons antwoord op al deze vragen moeten zijn? Zal ik het u zeggen, mijne hoorders? Welaan, laat mij dan als éen voor allen antwoorden. En dan kan mijn antwoord geen ander zijn, dan dat onze ziele kleeft aan het stof. Wat de psalmist van zichzelven getuigt, dat geldt van ons allen. De natuurlijke mensch is uit de aarde aardsch. Hij bedenkt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn, maar die

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 727

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's