Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 334

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 334

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

:

ONDERNOMEN VELDTOCHT.

I>E

316

gesteld de pertinente vraag, of

gen en Bijvoegingen,

gestemd heeft vóór de bedoelde Wijzigin-

hij

doch door geen hunner ontkennend

is

geantwoord,

en alleen door drie der bezwaarden, gelijk het heet ook namens de overigen, ten antwoord

gezonden, dat

is

Overwegende,

onder

dat

geen rechtstreeksch antwoord geven

liever

zij

deze

zoo volkomen op de hoogte waren gesteld van het

mag worden aangemerkt

is

dat eene, en welke

feit,

boven het hoofd hing, niet-ontkenning en daarmede ten opzichte van elk

als erkenning,

bezwaarden het bewijs

der

hun

veroordeeling

kerkrechterlijke

geleverd, dat

de bedoelde stem heeft

hij

gebracht vóór de meer genoemde Wijzigingen en Bijvoegingen

Overwegende, dit

dat

uit-

;

de tweede plaats de vraag te beantwoorden

in

;

en waar de bezwaarden

omstandigheden,

is,

of

oplevert eene verkeerdheid, waarop een der tuchtmid delen behoort

feit

worden toegepast

te

Overwegende, dat

de wijziging van Art. 41 van het Algemeen Regle-

bij

ment

en Instructie voor de

wen,

Goederen,

meente

te

Commissie

Bestuur over de Kerkgebou-

tot het

Fondsen en Inkomsten der Nederduitsche Hervormde Ge-

Amsterdam

is

bepaald

Algemeen als Bijzondere) Gods Woord te houden en de

„Bijaldien de Kerkeraad (zoo

om

ping,

de Gemeente

bij

het vervullen zijner roe-

bij

drie Formulieren

van eenig-

heid als accoord van kerkelijke gemeenschap te handhaven, op zóó ernstige wijze mocht

worden

bemoeilijkt,

dat

hij

zich genoodzaakt zag in vol strekten zin naar het gebod,

men Gode meer gehoorzaam moet

dat

zijn

dan den menschen,

handelen, of door

te

schorsing of afzetting van meerdere zijner leden, of uit wat oorzaak ook, zich zijn recht

om

als wettig

zich is,

bestuur der Gemeente op

te

treden betwist zag, en hetzij een ander bestuur

de zaken van deze gemeente mengde

in

om

willen

te

doen wat des Kerkeraads

of ook een tegen-Kerkeraad geformeerd werd, zal de Commissie voortgaan met den

oorspronkelijken Kerkeraad (zoo Algemeenen als Bijzonderen), die de gemeente

Woord alle

zocht te houden, als den eenigen wettigen te erkennen, en

bepalingen van

onder

dit

Gods

Reglement, die van „Kerkeraad" gewagen, uitsluitend

hem

daar-

te verstaan.''

Overwegende, üorspronkelen

dat

dus aan de Commissie

daarbij

Kerkeraad,

bij

betwisting

is

voorgeschreven, den

zijner wettigheid uit

ook, onvoorwaardelijk als den eenig wettigen te erkennen,

wanneer,

buiten

alle

Kerkeraad door de

tusschenkomst van

bestuur,

door

schorsing

of

afzetting

zijn

benoemd

te

wat oorzaak ook dan dus

;

of wanneer de

van de tusschenkomst van een hooger van

zijne leden of

van het Classikaal Bestuur doende wat des Kerkeraads Kerkeraad der Gemeente aan

hooger bestuur, een andere

een

gemeente wettig mocht

oorspronkelijke Kerkeraad, tengevolge

tige

bij

de uitvoering van

bij

merken

is

door de optreding

is,

niet als de wet-

;

Overwegende daarenboven, dat door de erkenning van

dit college als

den

wettigen Kerkeraad, ondanks schorsing of afzetting zijner leden, en dus van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 334

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's