Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 44

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 44

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

" :

HEF PLAN PE CAMPAGSK.

26

vau xoogeuiuuiule ouafhaukelijke >veteuschap hel

ptx>ies*orale capacit«ten, onver?ohillig

rV

vau

wijsheid

;

op dat g^ievi was

hei uiet

vau het vrome volk. maar het ludepeudeutisiue der

luiiepeuvieutisme

onvler?oheideiie

aan vrelke macht x^ gewgd wareu.

Synodale en andere kerkelijke vergade-

ging iu die dagen nog verder. Zy benoemden kerkelgke Hoogleer-

riugen

aren, die elkander ueutraliseervlen. opdat de leerlingen, zeker

dan de

xdven

leermeesters,

nog bekwamer

de viarschill<mde svstemen eene keuxe voor xich-

uit

xoudeu kunnen doen. en alzoo lichielvöi zelfstandig, onafhankel^'k

xouden vormen

ja, blijkens

:

uiugar Theolc^e

de

de in 1S7S gedane benoemingen mo€«t de Git>-

Orthodoxe «i de Moderne beide

tot tegengif

wezen,

terw^ de stud^iten maar uitmaken moesten, wat goede spgs en wat vergif scheen te lyn.

Tegen deie onmensciikundige methode vrienden

het

\-an

leidslieden

Onderwgs

Christelgk

kwam

Zeker, de aanstaande

venet.

in

moeten coor ea tt^em onderzoeken

gejond verstand der

het

:

zelfe is

eene ïGereformeerde

of eöie ^orthodoxe" Universitöt niet bepaald noodxakel^k; of was Moiets de w^ht^d der EgA-ptenarMi en Saulus in die van Grieken en Joden

uiet in

onderwezen geworvien. zonder dat ig het ware Gtxigeleerde onderwgs genoten ha«3deii.

en was in de laatste jar^i niet menigeen een sieraad der wetenschap

en een

licht

der kerk

Christusverloochening?

vele

ouders

toch

had de vraag

geest

s*.4»ende

gewwdoi ond», ja ook

Maar

wd

de gansche

door de duisternis der richting

en

de heer-

belangstelling doei geboren wordoi l^

op hei Christendom dar

die

Waarheen toch met ome »MBen. trillen

Schrifk of der

Kerk pr^teldai

als zg predikanten, rechtsgeleeidai

au.

worden?

Onderschödene middelen weiden voorgeslagen, zooals de aanstelling van privaat-doeentei, gelgk te Utrecht met goed gevolg geschied

Amsterdam ontwaakte stedelgke

Universiteit

Kerk

Xatie.

«ai

leér sterk de begeerte, de uitstekend

dienstbaar

te

leden,

die

de

in

*).

Kerk nog

Hier

ik veeL

met vele raads-

alcgd de heiliaamste macht erkenden,

kon

middel van het in Amsta>lam zoo talrgke >goed gezinde" volk,

van die stn^king IXf eerste

pog^ig. of

*ms*BÊÊmh^

tot stand

weg, die

Ihr.

tot

matt Jt

MfAmis

er

veel

gebracht wordei. bereiking

van dat doel betnAic

.»ri...

n»:i;

Kuyper, of Dr. Ru^ers in de Theolo^die Faculteit op

VerfweSF, ««rkt aldaar

te

maken aan de hoogste belangen van

Voor dat deikbeeld, voor zulk een p<^en voelde

I>e beröking scheen gansch niet onm<^elgk. In verbinding

tioor

is

goed ingerichte

Jier

SfJiarisn^Tk Zb-rwmir Air*, Scorelans Ds.

hkc ^rootaa

biiral Dr.

A. \V. Broo^vdd.

J.

ac te

C

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's