Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 377

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 377

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

359

Driebergen, 17 Maart 1886. Ecr'cuaaide Broeders

De

Kerkeraadslcdcn

vergadering van

U

nuodigt

U met

uit,

!

de Classis Wijk, heden alhier samengekumcn,

nit

de andere Kerkeraadsleden nwer Classis

in

uni

met hen (zoo mogelijk op de gewone vergaderplaats uwer

lijd

samen

te stellen,

binnen korten

hoog gcklonnnen nood der Vader-

spreken, over den in onze dagen zoo

te

verbinding

Classis)

landsche Kerk. Zij

ging

U

biedt

voor zulk een samenkomst de door haar genomen besluiten

met den wensch, dat deze

aan,

U worden

op die samenkomst door

ter

het ook, zoo noodig in anderen

zij

overwe-

vorm

overgenomen, en dat dienovereenkomstig door die

vergadering worde gehandeld.

Deze besluiten I.

zijn

maar

Kerk,

voornoemde vergadering

:

Belijdende, dat

alle partijen

bij

allermeest

bij

:

de schuld

Kerk hebben

reeds langer of korter tijd de ellende der

dien

middelen

iets

dat

Verklaart,

van de waarheid

prijs

Kerkverband onmogelijk Dringt daarom

op aan, dat

bij

IV.

Wijst

acht zich mits-

in

in

Christus'

Kerk

het recht

het tegenwoordig Synodaal

is.

een geleidelijk uiteengaan voorbereide van handhavers en bestrijders

zij

heeft

Woord

en zulks

;

de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerker

onzer belijdenis; gelijk holt

geven.

te

gehoorzaamheid aan Gods

in

der belijdenis moet worden gehandhaafd

III.

gezien,

(onder biddend opzien tot een gaarne vergevend God) zulke

hare genezing te zoeken, waardoor de eenheid der broederen bewaard

tot

zonder

blijft,

II.

om

verplicht,

van de tegenwoordige ellende der

ligt

die door de voorlichting des Heiligen Geestes

hen,

ons door aanvaarding van het laatste voorstel

zij

— Tin-

doen hopen.

daarbij

de

Synode,

niet

zonder eenige ingenomenheid, hare beslissing

zake het Amsterdamsch Conflict vernomen hebbende, op de noodzakelijkheid,

in

om

met het oog op dien reorganisatie-arbeid geen enkelen maatregel, van welk bestuur ook,

V.

bekrachtigen, waardoor de schorsing der 75 Amsterdamsche Kerkeraads-

te

leden

blijft

Spreekt,

voortduren.

op

lettende

de

vooral

deze

uit,

te

doen wijken voor de Kerkenorde,

1810 in onze Kerken van kracht was, voor zoover deze Kerkenorde op

die vóór

onze

1880 gebleken ongeschiktheid der tegen-

sints

woordige organisatie, den wensch van

toestanden

toepassing

is,

en

van dezen wensch kennis aan de

geeft

Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk. VI.

De

vergadering

kennis te

acht

geven

aan

van

deze

door haar genomen besluiten,

het

wenschelijk,

alle

Kerkeraden, ten einde deze op

te

wekken,

tot

een in

eigen Classis handelend optreden, in gelijken geest.

Moge zoo Kerk geboren

weg

uit

de onwaarheid,

uit

het

samengaan van

belijders en bestrijders in éénzelfde

en voor beide partijen drukkend en verlagend

ons midden worden verwijderd

;

— langs een ordelijken

opdat Gods zegen weder kunne rusten op onze

gebeden en op onzen arbeid

Gods waarheid dringe U, Gods wijsheid

geleide U,

Gods Geest

beziele U, in al

uwe

beraadslagingen over deze hoogst belangrijke zaak, opdat deze poging gezegend worde tot heil

van vele

zielen,

Koning onzer Kerk,

en

tot

eer van onzen grooten

God

en Zaligmaker Jezus Christus,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 377

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's