Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 253

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 253

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

235

op de prediking der geschorste predikanten? Waarom,

hadden gewenscht,

rechtsbedeeliug"

tijdige

schorsing

onderworpen

Waarom

?

zich

aangegrepen

om van Son Doch en

Of

?

Gaay Fortman streden naar

zij

het geweten der gemeente"

trouw hielden voor

dan voor

zij

zich innaaien

?

de

!

geene ernstige pogingen aangewend,

tot terugkeer te

bewegen

?

hunne overtuiging voor ,de zelfstandigheid

Laat ons toegeven, dat

zich ter goeder

zij

handhavers van de zelfstandigheid en het geweten

Wij houden die overtuiging voor een onwederlegbaar

der gemeente.

onpar-

aan de

zóó gehandeld en zóó gesproken, dat

zijn er zelfs mijnerzijds

en de

welaan,

,

eene hand werd toegestoken, haar veeleer gegeeseld, dan

er

als

eene

zij

in waarheid

niet

veeleer alle beschaafde en „fijne" Christenen tegen,

Waarom,

als

Wat

dat hunne conscientie vreeslijk dwaalt.

dan de autonomie van gemeente" hetzelfde

hun

als de

is

geweten

particulier

bewijs,

het echter in het beste geval, ?

Verstaan

zij

door „de

gemeente, voor wier betrekkelijke zelfstandigheid,

voor wier bezittingen, voor wier rechten, voor wier beslissing van 1869 wij

opkwamen, en geheel het Kerkbestuur

in de bres ging staan

Immers neen.

?

want de Algemeene Kerkeraad had zich de macht aangematigd, stemgerechtigden zouden

wie

maten zouden bestaat,

zijn,

te beslissen

en de bijzondere Kerkeraad, wie als

worden erkend. Niet

de volkskerk, zooals

maar een groep van door enkele

uit het

komene uitverkorenen zouden bepalen, wie de

zij

lid-

reglementair

Synodale stemrecht voortge-

plaatselijke

gemeente uitmaken.

Bovendien, de autonomie van hun, of van eenig geweten, kent noch de Schrift,

noch de Kerk.

De

zelfstandigheid eener plaatselijke gemeente, hetzij eene

reglementaire, hetzij eene zelf gemaakte,

is

noch

noch in latere

in vroegere,

dagen, beginsel van ons Kerkrecht geweest. Derhalve stond het Kerkbestuur tegenover eene beweging, die geheel het verleden en geheel de toekomst en rechten

alle

enkele

en plichten der Kerk wilde vernietigd zien naar den zin van

mannen, die

gemeente.

zich

poseerden

en

presenteerden

als»

het geweten der

Met dezulken kan geene enkele vereeniging onderhandelen

moeten, of zich onderwerpen, 5f heengaan, of uitgezet worden

;

:

zij

zoo niet, dan

teekent zulk eene vereeniging haar eigen doodvonnis. 't

Is

mij

volstrekt

onbekend, dat eenig Kerkbestuur een aanslag wilde,

of ging ondernemen „op de zelfstandigheid en het geweten der gemeente".

Reglementen geven

denk

bijv.

zelfs te veel vrijheid

aan de „zelfstandigheid der gemeente"

;

aan de manier, waarop de Predikanten gekozen worden, en aan

de regeling van het Beheer! bij

De

aanvang zag men het

En wat

reeds, en

bij

„het geweten der gemeente" aangaat,

toeneming zal men het

geweten der gemeente" de beslissing der Synode goedkeurt.

zien,

Maar,

dat „het als

men

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 253

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's