Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 344

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 344

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

;

;

;

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

326

van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht

enz.,

en alzoo niet met

inachtneming der wettige vormen door het Classicaal Bestuur van Amster-

dam van

deze zaak

ten tweede in

gesaisisseerd

is

;

dat het Provinciaal Kerkbestuur

:

bij

de behandeling der zaak

met Art. 15 van genoemd reglement, en mitsdien on bevoegdelij k,

strijd

saamgesteld ten derde

geweest

is

dat het in

:

strijd

met Art. 8 van genoemd reglement schuldig

verklaard heeft zonder behoorlijk onderzoek vierde

ten

dat het Art. 3

:

al.

2

van genoemd reglement verkeerd heeft

toegepast

en ten vijfde: dat

het,

wat de opgelegde tuchtmiddelen

betreft, Art.

4 en

51 van genoemd reglement heeft miskend

Overwegende, schrijven

mogen

Algemeene Synode, daarna van appellanten een 1886

ontvangen

welken

termijn

hebbende, inhoudende verzoek te

door één van hen, waartoe de heer

Rutgers aangewezen werd, inzage kon worden genomen van de

L.

stukken

de

Juli

binnen

weten,

F.

dr.

dat

26

d.d.

Synode,

de

bij

voldoening aan

ter

Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht

bekomen

inzage,

hun daarop

bij

wanneer hunnerzijds

schrijven

Art. 34, eerste

van het

lid,

enz. gezonden, en voorts,

stukken

na

konden worden ingediend,

van 27 Juli 1886 geantwoord

uitgenoodigd binnen 14 dagen daarna mededeeling

te

heeft, dat

zij

werden

doen van de gronden,

waarop de door hen ingediende bezwaren rusten, en tevens hun kennis gaf, dat de heer dr. F. L, Rutgers op

Woensdag en Donderdag, 28 en 29

Juli

1886, gelegenheid zou hebben tot inzage der stukken;

dat de heer Dr. F. L. Rutgers zich daarop Donderdag 29 Juli

meld heeft voor die inzage,

en,

11.

aange-

na kennisneming van den inhoud van den

Inventaris dezer stukken, verklaard heeft geen inzage daarvan te verlangen

de appellanten daarop hunne Memorie van Grieven ten dienste van

dat

de

Synode hebben ingezonden, waarin de gronden van hun hooger beroep

worden ontwikkeld, en later gedrukte stukken

roepen,

einde

ten

dat heer

te

opte-

over deze tuchtzaak te worden gehoord en hun daartoe

oproepingsbrieven toezond,

de Synode

lemskerk

;

Algemeene Synode daarna besloot getuigen en bezwaarden

de

dat

hij

;

om

verschijnen te

's

14,

15,

16,

17 en 18 September 1886 voor

Gravenhage^ in een der lokalen van de Wil-

;

vóór dien

tijd

van

ieder der appellanten,

Dr. A. Kuyper, een schrijven

is

met uitzondering van den

ingekomen, inhoudende

bezwaren had aan die oproeping gevolg

te geven,

bericht, »dat

op grond, dat het Classi-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 344

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's