Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 252

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 252

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

246

Immers reeds daaruit, dat een hart onder duizende harten een vriendenhart zoekt, daar niet ieder hart ons aantrekt, is het duidelyk, dat door die onderlinge aantrekking of afstooting de harten wederkeerig invloed oefenen op elkander; en door die wederkeerige invloeden vs^ordt ons hart, en in dien zin onze geheele persoonlijkheid, allengs gevormd. Nu is het duidelijk, dat, door hoe meer invloeden van buiten en van anderen ons hart, onze persoonlijkheid, beheerscht en gevormd wordt, wy het meest gevaar loopen die macht over onszelf met anderen te deelen, en niet meer geheel onszelf

te bezitten.

En

wie staat onder meer verschillende invloeden van anderen, omdat hij boven allen en daarom in betrekking tot allen staat, dan een koning, een vorst, een gebieder. Door God zelf bekleed met het hoogste gezag, werd hij

juist

eenerzijds door de liefde, anderzijds door de belangen van zijn volk tot den troon geroepen; al die genegenheden nu, dikwijls uit geheel verschillende beweegreden gesproten; al die belangen, en daaronder dikwyls de meest tegenstrijdige, door éen persoon vertegenwoordigd, in éen hart opgenomen, maken het hart van een koning in zekeren zin nog tot iets anders dan ieder ander hart. Wij spreken hier namelijk van den koning niet als mensch, maar als heer en gebieder van het koninklijk ambt, waarmede hij door God zelf is bekleed. Nu kunnen wij ook eenigszins gevoelen in welk een voortdurend gevaar zulk een koning verkeert om, beheerscht door allerlei invloeden, niet langer te zijn datgene, wat hij krachtens zijn ambt behoort te zijn, in zijne mate een leidsman, een gebieder des volks, onder God en aan Hem rechtstreeks verantwoording schuldig. En daarom dat woord » Het hart des konings is in de hand des Heeren," het wordt rechtstreeks toegelicht door dit andere woord: »Door Mij regeeren de koningen"; of, zooals Paulus het uitdrukt: »De overheid is Gods dienares." Ook wat daar verder volgt in de woorden van onzen tekst »In de hand des Heeren als waterbeken, die Hij neigt en leidt, waarheen Hij wil", het is door Paulus slechts nader ontleed en verklaard in dit tweeledig doel, als hij van diezelfde overheid zegt, dat zij is eene wreekster der kwaden, terwijl de goeden lof van haar hebhen. Immers, om by het beeld van een waterbeek of bergstroom diezelfde beek, die, de valeien doorstroomende, te blijven akkers en velden vruchtbaar maakt en de schoonheid van het landschap verhoogt, terwijl groenende boomen aan hare oevers uitspruiten, diezelfde beek wordt straks in de hand ;

:

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 252

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's