Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 65

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 65

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

59

omdat hij heeft ingezien in die ruimte, die voor oen verloren zondaar in het harte van Jezus is. Toch meenen we hierin ook een ootmoedige schuldbelijdenis te mogen zien. Hij geeft de helft, omdat hy tot op ditoogenblik verzuimd heeft van het zijne te geven, zooals de Heere dat eischt. Hij heeft den armen niet gedacht de barmhartigheid niet geoefend; nu hem barmhartigheid is geschied, blijft hij echter geen oogenblik in gebreke zulks te doen. Het hersteld, even zeker als de Heere in zijn verzuim blijven. Uit liefde tot den eisch des Heeren huis handelt hij aldus er wordt tenminste geen melding van gemaakt, dat hij ertoe aangezet wordt. Dan nog wil hij het door bedrog ontvreemde vierdubbel wedei'geven. Mijne hoorders! wij zouden zeggen: dus kan het door bedrog ontvreemde nooit veel zijn geweest. Van de helft, die hem verbleef, zoo er tenminste bewilde hij het vierdubbel wedergeven drog door hem ware gepleegd. Zachéüs is een zondig mensch, maar hij is zich ook bewust geen dief te zyn in erge mate dan toch had hij niet vierdubbel kunnen vergoeden. In sommige gevallen werd dit door de wet geëiscbt, zie Exod. 22 1. Zijn hart is bereid om naar de wet te handelen. »Ik geef vierdubbel weder." De vorm der woorden geeft te verstaan, dat hij zyn weg zal bedenken en zijn voet tot Gods getuigenissen keeren. Zonder dat hy wordt genoodzaakt door hem, dien hij beroofde, zal hij geven, wat kan worden gevraagd. Veracht hij dan den rijkdom, door hem verworven of hem geschonken? Dat voorzeker niet; hij vindt het eene gunst Gods, dien tot eere des Heeren aan te wenden, en dat, omdat hij schatten leerde kennen en door geloof daaraan deel kreeg, schatten, uitnemender dan uitgegraven, geluwen goud. Hy had de parel van groote waarde gevonden, en deze vervulde geheel zijn hart, zoodat hij de aardscbe schatten bezat als niet bezittende en ze had als niet hebbende. Jezus was hem dierbaar geworden, dierbaar boven alles, en diens gebod te betrachten was hem het hoogste vermaak. ,

moet moest

;

;

:

Zoo wordt het geloof uit de vruchten openbaar. Zachéüs toont zijn geloof uit zijne werken; dies zegt de Heere » Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is." :

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 65

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's