Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 792

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 792

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

786

palmboomen en

kostelijken balsem, rijke koren- en vlasvelden, vijgeboomen en kostbare rozensoorten, was voor den tollenaar ruim gelegenheid zich te verrijken. Van dezen Zacheüs lezen wij in vers 3 » Hij zocht Jezus en kon niet vanwege de schare, omdat te zien, wie Hij was hij klein van persoon was." Hij heeft veel van Jezus gehoord; immers driejaren lang had Jezus het land doorgewandeld, goeddoende en genezende alle kranken, en in een handelsstad als Jericho was dit in het geheel niet onbekend gebleven. Dien Jezus begeert hij te zien, en hy gevoelt zich gedrongen zulk een machtig persoon, die zelfs dooden opwekte, van nabij te beschouwen. Hij hoort, dat die Jezus in aantocht is wellicht vernam hy het wonder, zoo pas aan den blinde geschied maar tot zijne teleurstelling is Jezus omringd van zulk een groote schare, dat hij, klein van persoon als hij is, er niet aan denken kan, zijne begeerte :

;

;

;

verwezenlijkt te zien. Was nu Zacheüs' nieuwsgierigheid eene onverschillige geweest, maar neen, door verlangen hij had zich stil naar huis begeven gedreven, loopt hij voor de schare uit, totdat hij een geschikte plaats vindt op den weg, waarlangs Jezus moet voorbijgaan. hy denkt niet aan moHij klimt in een wilden vijgeboom gelijke bespotting, wat zijn persoon of wat de vreemdsoortige plaats aangaat; hij wenscht Jezus te zien. Velen hebben gevraagd: Was dit enkel nieuwsgierigheid ? Kon Zacheüs niet gedrongen zijn door een ontruste conscientie, door een gevoel van zonde en door behoefte aan redding door dien Zaligmaker, die reeds zoovelen vrede had geschonken voor het hart? De Heilige Schrift zwijgt hiervan. Zoover wij zien kunnen, vinden we hier niet alleen nieuwsgierigheid, maar ook belang;

;

Hoever deze laatste zich uitstrekte en uit welke bron voortkwam, ligt niet aan ons ter beslissing. Slaan we daarom het oog van Zacheüs in den vijgeboom af naar Jezus, van wien vers 5 nu getuigt: »En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem » Zacheüs! haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven." Jezus weet de plaats, waar Hij Zacheüs zoeken moet en vinden kan Jezus weet, waar de zijnen zich bevinden, als het uur der roeping daar is. Hij zag Nathanael onder den vijgeboom, eer hem Filippus riep. Christus wandelt bij de zee van Galilea op de plaats, waar Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas zijn, wanneer Hij deze tot zijne volgelingen maken wil. Jezus moet in Kapernaüm komen, om daar Mattheüs, die bij het tolhuis zit, tot zich te roepen. Jezus moet juist bij stelling.

die

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 792

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's