Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 567

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 567

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

,

561

God Drieëenig met het water des doops zijn Naam eenmaal aan onze voorhoofden geschreven, opdat wij Hem ten eigendom zouden zijn. Die daad, eenmaal in zijn Naam aan ons volbracht, kunnen wij niet, al zouden wij zulks willen, ongedaan maken. Die doop, en met dien doop het verbond Gods, is van zijnentwege op een iegelijk onzer gelegd en wie onzer verloren gaat, zal als een gedoopte, met het teeken van Gods ontfermende liefde aan het voorhoofd verzegeld, verloren moeten gaan, en voor den rechterstoel van Christus verheeft

;

schijnen.

de aanvaarding door het gelooof van die gerechtigChristus voor zijn volk bij God verworven heeft geeft ons deel aan Hem en zijne heilgoederen dan eerst worden wij in Hem gerekend, als éene plante met Hem in gelijkmaking zijns doods en zijner wederopstanding; en in Hem gerekend, ziet God geene zonde in Jakob en geene overtreding

Alleen

heid,

die

;

in Israël.

Want ook Israël was reeds door de Eoode zee doorgegaan door de roede des drijvers konden zij niet meer sterven alleen door ongeloof, ofschoon geplaatst op den weg naar Kanaan en mede besloten onder het verbond konden zij vallen in de woestijn; en hoevelen van hen hebben nimmer het Beloofde Land gezien. Of is het niet Paulus zelf, die onzen doop vergelijkt by Israels doorgaan door de R5ode zee? In Egypte was geene verlossing mogelijk; daar waren zij in de hand vaneen machtigen vijand maar eenmaal doorgegaan door de wateren der Roode zee, werd daarmede alle verantwoordelijkheid op henzelven geworpen. En evenzoo is het met ons, die leven onder de bedeeling der genade, als zijnde gedoopt in zijn Naam, en daarmede onder de wolk besloten; thans heet het: »Die niet gelooft, is dewijl hij niet geloofd heeft in den naam aireede veroordeeld des Eeniggeboren Zoons van God." Het moet bij ons komen tot een besliste overgave van onszelven aan Hem, die zichzelf voor ons heeft overgegeven; gelijk Hij zich door zijn doop geworpen heeft in den vloed onzer zonden, met eene beslistheid, zoo behooren ook wij ons door het die elke bedenking afwees geloof te werpen in dien stroom zijner gerechtigheid, dat bloed, dat reinigt van alle zonden. Maar daartoe zal er nog iets anders bij ons moeten voorafgaan; want van nature zijn wij allen vleeschelijk, verkocht onder de zonde; en niet alleen dat, maar de zonde is onze lust; van haar kunnen wij getuigen, wat David getuigde van de heilige wet zijns Gods, dat zij onze vermaking is al den dag; en toch zien wij zulks niet, en zullen het daarom ;

;

,

;

,

,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 567

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's