Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 398

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 398

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

330

Het onverkwikkelijk gekibbel over Ethisch, geëindigd

is

verschillende ellendige partijschappen onder de kinderen

;

formeerde" medechristenen zeggen weder

kerk

maar

;

deze

met de

het

is

leden Zijner gemeente

Eveneens

doch

;

wij

zelven wel genood-

zij

van

geloof onzer

het

den bodem van de

staan op

met een goed geweten bestaanbaar

vrijheid in

Christus en

nieuw

onvoorwaardelijk bindend op

als

vaderen,

belijdenis der

leggen aan de

te

?

van oordeel, dat het belijdend karakter der kerk niet naareischis

zijn wij

den

voor

ren

op

belijdenisschriften

gehandhaafd

Ook

niet willen missen.

die

van

?

gedenkzuilen

eerwaardige

belijdenisschriften,

zouden ook wij

maar

voeren,

in te

zaakt zijn op cardinale punten ter zijde te stellen

Onze

Irenisch, Confessioneel enz.,

uitsluitend onze kerkelijke bestu-

wij achten het onbillijk en onjuist

toestand

kerk verantwoordelijk

der

stellen.

te

Ware

een krachtiger

er

geloofsleven in de gemeenten geweest, de samenstelling en invloed dier besturen zouden

daarvan blijk hebben gegeven. Niet de uitnemendste organisatie toch, niet de voortreffelijkste belijdenisschriften zijn het

en

hoogste voor en in de kerk

de voor ons gekruisigde en opgewekte Heer

blijft

gemeente, levende en werkende in

Moge dan door

daad waardoor middelen

om

aanbiedt

zou

zij

de tegenwoordige kerkorde

dezen verkeerden invloed

deze geheele

Getuigt

beweging

te

liefde

veeleer van afkeer van hare rechtens bestaande

met de beschouwingen dergenen, die ziening

van deze

Ook

zien.

liefst

voor wachten,

onthouden van elke nauwgezet de

ijverig en

haar stem- en kiesrecht

in

artikel

voor de vaderlandsche kerk, maar

inrichting, niet

minder

i68 der Grondwet

dit

is

het geval

de aanstaande her-

bij

geheel opgeheven, althans aanmerkelijk gewijzigd wenschen te

belang

gewichtig

dit

bij

is

der

stuiten.

van

niet

er zich

zich niet alleen

worden bevorderd, maar vooral ook die

Hoofd

verheerlijkt

met haar meent,

worden medegesleept en

nemen,

baat

te

te

haar Een en haar Al

Zijne leden.

al

ieder lid onzer kerk, die het wèl

strooming

deze

:

het

zelf,

is

het welzijn onzer kerk nauwer betrokken, dan

menigeen naar oppervlakkige beoordeeling denkt.

Toegegeven

zelfs,

den anderen vorm schappen

dat het in het afgetrokkene

tot

om

den eenen of

in

nimmer mogen geschieden dan met eerbiediging

geraken, zoo zou dit toch

te

wenschelijk ware

eene geldelijke afrekening tusschen den staat en de kerkgenoot-

der zedelijke en historische, plechtig gewaarborgde rechten der kerkgenootschappen.

nu moeten

wij ronduit verklaren,

enkel

te

zekerde rechten

zijn

hebben aangetroffen, dat in

de praktijk

kunnen daarover hier

Wij

na ernstig onderzoek en

meer dan zeventig jaren schijnt

in

welke

van eene volstrekte financiële scheiding tusschen kerk en staat

tot invoering

geen

onder de verschillende voorstellen,

niet tot

bij

zijn

gedaan,

de Grondwet ver-

eindelooze moeilijkheden leiden zou.

tot

niet in verdere rijp

miskenning van

En

tot dusver

bijzonderheden treden.

beraad onze overtuiging

dit artikel heeft

uit te

Moge

gehandhaafd en uitgevoerd, en

de plaats daarvan bepalingen vast

te stellen,

die,

het genoeg

spreken, dat, nu de staat niet bij

machte

evenzeer als de bestaande,

aan de billijkheid en aan de bovenbedoelde rechten der kerkgenootschappen beantwoorden, hij

verplicht

Omtrent

moet worden Zij

is

art.

i68 in beginsel

dit groote belang, te staan

te

behouden.

waarmede de uitwendige

of te vallen,

mag geen

moeten daaraan vooral ook indachtig

burgers geroepen worden digers.

Na

om

deel te

inrichting onzer volkskerk geacht

harer leden onverschillig wezen.

zijn,

wanneer en voor zoover

nemen aan de

zij

als staats-

verkiezing onzer volksvertegenwoor-

de ontbinding der Staten-Generaal, die aan de tweede lezing der grondwets-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 398

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's