Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 260

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 260

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

254 maaksel uit hen liet

ze

wachten ware; Hij verwachtte niets van hen en daarom gaf Hij hun zulk een volkomen Borg. Hg voor een wijle verdrukken door hunne vijanden, maar te

;

tot genezing zou strekken. En als straks over hen zouden juichen, en hen willen vertreden, zeggende » Waar is nu hun God, op wien ze vertrouwd dan scheldt Hij hunne hateren, die in hen den hebben," appel zijner oogen hebben aangerand, en verheerlijkt hen voor het oog hunner vijanden. En ziet, dan treden ze uit hunne spelonken, en werpen den sluier af, en verzamelen zich om de banier der martelaren. Dan aarzelen geen Nicodemuszielen om zich openlijk voor Hem te verklaren dan laat een Petrus, die Hem weleer voor een zwakke dienstmaagd kon verloochenen, zich liever voor Hem kruisigen want de Heere geeft zyn volk in martelaarstyden ook martelaarsgeloof en door de vervolging heen blinkt de volharding der heiligen, en God wordt in hen verheerlijkt; verheerlykt niet alleen door hun geloof, maar ook hunne gemeenschap met Hem in de vruchten des geloofs; wordt levendiger; hunne liefde tot de broederen, die gemeenschap der heiligen, vuriger; hun gebed overvloediger; hun wandel heiliger; en aan alles wordt het zichtbaar, dat de Heere is in het midden van hen. Dan deert het hen niet, dat de stormen om hen heen loeien, omdat zij in de splete der steenrotsen verborgen zijn, en de Heere hen versteekt in het verborgene zgner tente. Ondervindt Gods volk het niet ook in deze dagen, waarvan wij met de apostelen zeggen kunnen: »In waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig Kind Jezus, beide Herodes en Pontius Pilatus;" ook daarvan mogen zij getuigen: »De smaadheden dergenen, die u smaden, zijn op mij gevallen." Of is niet de vervolging in onze dagen der Kerke Gods onder ons overkomen, omdat het den Heere behaagd heeft zijn volk een oog te geven voor hunne schuld, die zij op zich geladen hadden door Christus' kroon ter aarde te laten vertreden. Daarom is het, dat zy liegende alle kwaad van ons spreken om des Heeren wil, omdat wij niet langer wilden medeloopen en rooken op de Baaisaltaren eener kerk, waarvan Hij evenals van Israels tempel zeggen zou: »Gij hebt het huis mijns Vaders tot een

opdat

de

roede

hunne vijanden

:

;

;

;

moordenaarskuil gemaakt." Maar reeds is Hg op weg om zijn volk te verlossen door hen te louteren, en uit hun midden af te scheiden dien hoop gemengd volks, die ook Israël in de woestijn steeds ten val geweest is, en die niet in Kanaan, maar in Egypte tehuis behoort; ziet slechts, hoe ze als wolken stof omhoog stuiven,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 260

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's