Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 81

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 81

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

63

HET PLAN DE CAMPAGNE. grondbeginsel, dat er slechts lokale »Kerkeu" bestaan

Het geheel

vrije

geheel

is

mogen

die door

stemming van hare Kerkeraden zichzelve een band aanleggen,

in

Wij

met de geschiedenis der Apostolische Gemeenten.

strijd

behoeven hier slechts de verhouding, waarin Paulus stond tot de gemeenten, voor de aandacht

en

te roepen,

Hand. 11 en

verwijzen naar

te

15.

wat den terugkeer tot de in 1816 vervangene Kerkenorde betreft, hare

En

wederiuvoeriug was de taak der kerken, die zich wederom, naar

waanden,

zij

op den grondslag der Gereformeerde Belijdenis gesteld hadden. Bij de Drie Formulieren passen »de DortscheregulsvandeKerkenordeninge."

Maar daarbij

voegen ook »de Heeren Commissarissen" met het goedvinden van de Hoog-

mogenden en Edelmogenden, van de HoogEdel Achtbaren en van de EdelAchtbaren, van de HoogWelgeboreue, en van de WelEdelgeborenen

doch

;

daarbij voegt geenszins het gevoelen van de laaggeborenen, van de onedel-

van de onvermogenden

geborenen,

noch de Souvereiniteit der Gemeente,

;

noch

keurmeesters, hartenschatters en geesten -wegers van

Kerkorde past het

»zooals de

:

Welnu, wilde men dat? in de plaats

is

als beginsel

Gods Woord

als

.

.

;

bij

die

;

d. w. z.

Maar niets van te

keuren

van kerkorde.

beter.

Zij

nemen althans

hunne leermeesters zal het oordeel

;

van

zondigden 't

mannen

ter

De

niet zijn

Maar

deze

man-

verstandiger zijn dan alle

zij

kunnen het

zij

vaders van dien eersten

goeder trouw.

aan, alsof

air

in elk geval,

die

der afscheiding gaan nadoen,

mystificatie

verantwoordelijkheid.

grooter

veel

Zij

zijn.

volgens de Kerkorde of de Formulieren van Dort goed

exodus wisten niet .

zijn

orakelen zouden, dat moest

van geloof en leven

iegelijk richtsnoer

Alzoo zoude men de groote

maar met

Boven geboren

wijzen, zullen de lieden het prijzen."

Souvereiniteit der burgerlijke overheid

wat de goedgekeurde organen

dat alles

Heeren het

zielen-

Neen, »de Souvereiniteit der gemeente" moest

-

komen van de

voor allen en een

nen.

van enkele

de heerschappij dergeneu die, volgens het gevoelen

veel beter weten.

Hoe zwaar

?

Wij zouden nog meer kunnen aanvoeren ten betooge, dat de banden der oude kerkenorde gansch onbruikbaar er

uitzien.

Bijv.

de

slotbepaling

zijn,

zooals ze, weer te voorschijn gehaald,

»Dese Artykeleu,

:

deninge der Kerken aangaande, zyn alsoo gestelt

gemeen

accoort,

geen

bysondere

mogen en behooren

Gemeente, Classe,

doen, maar sullen neerstigheyd doen

van de generale

Wettelijke

Orge-

dat se (soo het profyt der kerken anders vereyschte) ver-

andert, vermeerdert ofte vermindert

nochtans

de

en aangenomen met

ofte Nationale

om

ofte

te

worden. Ten sal

Synode toestaan sulks

te

die te onderhouden, totdat anders

Synode verordend word".

Waar

ter wereld

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 81

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's