Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 149

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 149

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HRT PLAN DK CAMPAGNE. Het nis

Bestuur

Classicaal

Amsterdam

van

brengt

algemeen bekend

„(ielijk

Amsterdam

was sedert geruimen

is,

brandpunt

het

van

tijd

algemeen bekend

niet

omstandigheid, dat daarvoor niet zelden de kerkeraad Bijzondere,

Wat

werd.

gebruikt

werd,

besloten

werd,

daar

buiten

zoo noodig, op de

de

het

de

organisatie inmiddels

keraad los

maken van

te

handen

de

van kerkeraadsleden

op niemands adviezen

gelet en een

Het bleek duidelijk, dat zij

verkrijging van geld, onmisbaar gekeurd was, en allen betamelijken eerbied

ter

voor

de

dan

om, de bestaande organisatie van de Kerk gebruikende waar

was,

toeleg

vooral

is

hetzij

vergadering gebracht, ten einde de

zelden door geraas het spreken belet werd.

niet

schijnt te zijn,

dan Algemeene,

hetzij

samenkomsten

in

officieele

wettelijke sanctie te verkrijgen, waarbij gewoonlijk

tegenspreker

de Nederd. Herv. gemeente

in

anti-kerkelijke woelingen, door kerkelijke

allerlei

ambtsdragers beraamd en geleid. Wat echter

van

weinigen

meenden

met de

Inzonderheid

door woorden en daden met voeten tredende, den ker-

dat verband, de macht over de kerkgebouwen en de fondsen

eenige

naar hun goedvinden ,,

algemeene ken-

het siavolgende ter

:

van

in

181

brengen, en allen

te

oj^

die zich niet

sluiten,

te

geruchtmakende lidmaten-quaestie werd dat duidelijk.

men zorgde

een schijn van eerbied voor de reglementen, die

werd, met een beroep

uit

mogen gedragen.

te

Gods Woord,

bepaald

niet

Onder

te overtreden,

openlijk eene eerste schrede gexet op den

weg

der ontbinding en oplossing. Binnen enkele dagen werden de ingrijpendste veranderingen

gemaakt

beheer, ten einde daardoor de gevreesde afzetting

het reglement voor het

in

kerkeraadsleden, en inzonderheid van predikanten, onschadelijk

van

maar daardoor

de geheele gemeente

niet alleen

maar ook eene breuk over het gansche land

„Het

uit

kunnen maken

;

te

roepen.

van Amsterdam met die wijzigingen bekend gemaakt, oor-

Bestuur

Classicaal

te

verschrikkelijke beroering te brengen,

in

deelde reeds in zijne vergadering van den 21 sten December het voorwaardelijk uitspreken

van eene provisioneele schorsing

werd

elk opzicht onvermijdelijk,

in

De

vraag

om

werd die uitgesprokene schorsing vastgesteld en onverwijld uitgevaardigd. vo.or de

eindbeslissing

gestemd hebbende leden, tachtig

dikanten, en dat wel op grond van ,,Het

is

gepleegde niet

tot

IVIaar,

mogelijk,

niet

m

s

i

d

r

ij

f

te

in

art.

weinige

kenschetsen,

naar het oordeel van het

(Art.

getal,

3

v

ij

f

pre-

besluiten

en het was volstrekt onmogelijk, zou de breuk

was het bezwaar zóó

bestuur,

Regl. Kerk. Oj>z. en

betrof alle

Zij

waaronder

48 Regl, Kerk. Opzicht en Tucht. woorden den aard van het door die

gaande onrechtzinnigheid, ontrouw, en vergrijp kingen

in

komen, nog een halven dag met de voorloopige

stand

inlichtingen

voldoende beantwoord. In de vergadering van den 4den Januari nu

volstrekt niet

Tucht).,

onmogelijk vermeden kon worden, zou er

in

scl\prsing te

wachten.

wegens

ergerlijk,

verre-

de uitoefening van kerkelijke betrek-

dat zulk een maatregel, hoe pijnlijk ook,

niet

de onherstelbaarste wanorde en de ver-

regaandste willekeur ontstaan.

„De Gemeente van Amsterdam werd opzicht van het Classicaal Bestuur,

de

Kerkeraden

waarschuwing

van

gericht,

zijn

om

Ressort,

om met

dientengevolge geplaatst onder het onmiddellijk

doen wat des Kerkeraads

te

kennisgeving

zich stiptelijk te

is,

en het heeft aan

van het gebeurde, eene ernstige

onthouden van schennis der afgelegde beloften.

Amsterdam, 5 Januari 1886.

Het

Classicaal Bestuur van

B.

J.

Dr. G.

Ook werd

door

de

Amsterdam,

Adriani, Praeses. J.

Vos

Az., Scriba."

vergadering aan de leden Adriani,

Laurillard en Mey,jes, de volledige mnclit opgedragen

Vos, de Graaf,

om naar

bevind van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 149

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's