Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 12

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VOORREDE.

colUsio offidorum

hem

die

mag

ter

die

ook

ware

als

allen

nadruk

hij

leg, is

gevoelens,

om

of

gedragslijn

zijner aanstelling, of

is

ambtsbediening

te

andere

:

1

—5

op

heeft,

eeren,

al

stelling

gelooft

op de schandelijkste manier,

om

per-

zijne

En wat dunkt u van

oorzaak.

aan vergetelheid ontrukt? Ja, gansch

des te onbegrijpelijker,

wegend bezwaar heeft tegen de

leeft hij

gehoorzamen

dat Christus, voor Kajafas staande

feit,

eenige

Paulus' voorbeeld, in Hand. 23 die

het

algemeen bekende onwettigheid

soonlijke

te

van het Sanhedrin, dezen waardigheidsbekleeder niet wraakte

als Voorzitter

de

ambt

zijn

met dat ambt bekleed behandelen of

niet

ieder Christen ten allen tijde letten moet, en ik

Maar waarop

beschouwen.

om

zulk een persoon in

wrond hem

zulk een

moet door de macht

öf voor zijne eigene rekening, of

verantwoording roepen kan uitgemaakt w^orden. Maar geenszins

iemand,

thans

is,

diezelfde partij geen over-

Een orthodox predikant

:

hij

al

omdat

zelf niets

is hij

van

in zijne

is

zijne prediking, al

een door en door karakterloos

mensch. Gelijk beweerde onrechtzinnigheid een vrijbrief tot

allerlei

onteering

van

den Kerkelijken ambtenaar geeft, alzoo geeft beweerde rechtzinnigheid

een

vrijbrief tot allerlei ongerechtigheid.

Wij hebben ook zoo

iets nooit bij

Christus ontdekt, die evenmin de rechtzinnigheid van den wetgeleerde (Luc.

10

:

,de

28) gebruikte

om

zyne onzedelijke praktijk te verschoonen,

delijke

dwalingen omtrent den Messias bemantelde.

zonden of wanbegrippen ontzag, vast, dat

zij

stelde

hij

En

als regel

ofschoon

met

hij

niemands

voor zijne discipelen

zouden doen wat van Mozes stoel geleerd werd (Matth. 23

ook de Kerkelijke machthebbers niet zouden onteeren,

en

als hij

gerechtigheid" van de Farizeërs en de Schriftgeleerden hunne verstan-

al

1 v.v.),

:

waren

zij

de

slechtste leeraars en leelijkste veinsaards.

Zoo dat

is

ook

geen

Kerkbestuur

gedaan had. Reeds lyk die

tegen

met Gods Woord het jaren lang gehuldigde

in strijd

iets

goeds kan doen, omdat

de invoering van den Vervolgbundel heb ik mij open-

bij

dat beginsel verzet.

Gezangen

niet

beginsel,

het reeds veel kwaads

Een

(overleden) ambtgenoot verklaarde, dat

aanbevelenswaardig waren, omdat ze van zulk eene Synode

kwamen. Ik betoogde, dat het niet de vraag mocht wezen, van wie ze men, maar enkel of

ze

op zichzelven bruikbaar waren. En nog heden ten

dage ben ik van hetzelfde gevoelen. Immers

ming met

kwa-

is

dit geheel in

overeenstem-

het gevoelen van den Discipel, dien Jezus liefhad (Joh. 11

:

51).

Ambtshalve kan een schuldig ambtsdrager nog hoogst gewichtige en ware .

woorden spreken door de inwerking des Heiligen Geestes. Wie deze bestrijdt, bestrijdt

stelling

daardoor het Koningschap van Christus, de Souvereiniteit

des Geestes, de bestierende macht Gods. Ja, gebeurde het niet dikwerf, dat

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's