Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 240

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 240

de eerste bladzijde der tweede afscheiding

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE ONDERNOMEN VELDTOCHT.

222

Konings leus: „Je maintiendrai

niet alleen des

Is

't

hart van eiken Nederlander, zijn

het

begint

afkomst waardig; moet het

leeft in

dan

zijn,

den tachtigjarigen oorlog opnieuw. Wij dulden nu eenmaal geen van de ware al doen zij zich, evenals hij, voor als de beschermers

hij

Filipsen,

Ook

en als de godzaligste lieden der wereld.

religie,

de

Die leus

!"

schade,

dan dat

Nederlanders,

wij,

zouden staan

schouder

weten

genoeg van

wij

door Datheen en Herabyze, door Joris en Jantje veroorzaakt, gelijksoortige verschijnselen, niet schouder

bij

ter

aan

bescherming van vrijheid en orde, waarheid en

gerechtigheid.

Arme

nog

vrienden, die

meent, dat de Amsterdamsche beroerten de

altijd

Dortsche geloofsbelijdenis bedoelden. Zelf volstrekt niet Gerefor-

vrijheid der

meerd, zou slaan, die,

met de Formulieren van Eenigheid een

dood-

iegelijk

men

echter

hoe

goed Gereformeerd ook, den „Souvereinen" en éénhoofdigen

Kerkeraad eenigermate dorst

De Wanorde was leven treden;

te weerstaan.

reglement gebracht, en de Anarchie moest in het

in

chaos, o nder voorwendsel dat

men maakte een

men een kosmos

voortbracht; de aanbeveling en de invoering van de Dortsche Kerkenorde, wil^zonder het gezag der Christelï/Jce Overheid," was het uitroepen van de lekeur

desgenen, die de sterkste longen en de krachtigste vuisten bezit en

gebruikt,

de

terugkeer

naar

den toestand der aanvankelijk protesteerende

naar de gruwelen van Munster, naar de beeldenbreking die het dood-

Kerk vonnis

over

alle

Nederlanders in de pen gaf, naar

datgeen, waartegen

de laatste zoowel als de eerste Synode onzer Vaderen de noodige maatregelen vaststelde.

Grooter

mystificatie

niet gezien

:

men

deformeert.

dom

verloochent, hetwelk

ook

hier

want dan

zij

is

dan ook sedert de dagen der

noemt zich gereformeerd, en roemt er op

men

deformeerd, en

is

hij

Treurig

allen, die

wat ze doen

niet^

men

belijdt en predikt volgens Zijnen

de bede des Heilands toepasselijk

weten

;

!"

Maar

die

inderdaad veel weten, die aller

is

echter

:

hunne personen

als

buigen, aanmerken,

zelven

Hem,

in

die het beter weten

zij

ellende

die zich

eene zonde tegen

Wiens naam

wij

onze knieën

— die mannen zijn veel schuldiger. Zij hebben de historische

waarheid in leugen, en de heerlijkheid van het vleesch geworden de

maar

wegen, die zich de gehoor-

vereenzelvigen, zoodat

eene zonde tegen

;

„Vader, vergeef het hun,

mannen, ziel

naam

zame kinderen Gods en de getrouwe dienaren des Heeren noemen, met den Heere Jezus

Ge-

dat menigeen het Christen-

het,

is

eerste Afscheiding

van een

verderfelijk

Woord

mensch veranderd. Nederland, de

in

wereld,

werd met onwaarheden overgoten en het schepsel werd gediend boven den

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's

Het keerpunt in de jongste geschiedenis van kerk en staat - pagina 240

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 436 Pagina's