Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de diepte - pagina 234

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uit de diepte - pagina 234

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

228 daarvoor aan te halen uit de laatste eeuwen, ook uit onze dagen, de eerste jaren na Christus' verhooging aan des Vaders rechterhand zijn daaraan zeer rijk. Op een dezer laatsten wenschte ik ditmaal u te wijzen, niet twijfelende of daaruit zal u tevens overvloedig blijken de getrouwheid Desgenen, die den zynen beloofd heeft met hen te zullen zijn te allen tijde, en hun te spreken te zullen geven, zoo dikvvyls zy dit behoeven. Moge deze overdenkiug door 's Heeren genade onder zijn onmisbaren, hoewel veelszins verbeurden, zegen dienen als een middel in zijne hand, om ons moed en vrij- en blijmoedigheid te schenken of te vermenigvuldigen, als vrucht van een onwankelbaar vertrouwen in de waarheid Gods en van het leven dezer waarheid in ons harte! De dagen, die wij beleven, zijn ernstig, en de openbare en bedekte aanvallen op de waarheid Gods en hare beleving zijn zoovele en zoo velerlei, zoo krachtig en zoo wel overlegd, en de aanvallers, hoe ook in menig opzicht van elkander verschillende, en anders zelfs tegenover elkander staande, steunen en reiken malkaêr de hand, menigmaal als bij instinct. Daarom is het noodiger dan ooit, dat wij de geschiedenis eens raadplegen, en het oog slaan op hen, die weleer uit de waarheid waren, in wie toen de waarheid leefde, en door wie zg werd verkondigd in woord en daad. Slaan wij dan eene bladzijde op uit de geschiedenis der Kerke Christi, ons bewaard in de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 5 12— 21a: :

En door de handen

der apostelen geschiedden vele teekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendraehtelijk in het voorhof Salomo's; En van de anderen durfde niemand zich bij hen voegen.

Maar het volk hield hen in groote achting En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere loofden, menigten beide van mannen en van vrouwen:

^

ge-

Alzoo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en leiden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden. En de hoogepriester stond op, en allen die met hem waren (welke was de sekte der Sadduceën), en werden vervuld met nijdigheid,

En in de

hunne handen aan de gemeene gevangenis.

sloegen

apostelen, en zetleden

hen

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's

Uit de diepte - pagina 234

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1887

Abraham Kuyper Collection | 820 Pagina's