Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 219

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 219

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

219

ZOND. XXII. HOOFOSTÜK IV.

Schepper

een

en

En

prediken.

schepsel

uit

eeuw

eerst als een liind onzer

komt en het na den dood

gelooft, dat zijn geslachtslinie uit het dierenrijk

heeft deze valsche wijsbegeerte haar volkomen triomf gevierd en

is,

wierd het schepsel Gods haar prooi.

van het mysterie des Doods worde daarom

Bij het bespreken

dat tusschen

ziel

dit

scheiden

en lichaam plaats heeft, altoos scherp in het oog gevat.

Onze Confessie spreekt het zoo klaar

uit in Art.

37

:

„De

zielen zullen in

den oordeelsdag weer saamgevoeyd en vereenigd worden met het lichaam, waarin ze geleefd hebben." Dit nu kan niet of er moet scheiding aan zijn voorafgegaan.

En deswege

dan ook onze Catechismus

belijdt

in de Zondagsafdeeling

ons thans bezig houdt, „dat mijn vleesch, eenmaal opgewekt zijnde

die

wederom met mij vereenigd

Wat sommigen bun

enkel

worden."

zal

prediken, dat

thans

het sterven onzer lieven niet

bij

van ons gaat, maar dat ze

ziel

kiem meenemen, waaruit zich dan

in

hun

ziel

zekere lichaams-

eeuwen een nieuw en

in later

heerlijk

lichaam zou ontwikkelen, moge nog zoo schoon en poëtisch gedacht

maar de

is

lijnrecht in strijd

met onze

Belijdenis, die geheel gegrond

zijn, is

op

In de Schrift toch wordt telkens en duidelijk gesproken van

Schrift.

„een ure, waarin allen die in de graven zijn, de stem van den Zoon des

menschen

zullen hooren en zullen uitgaan."

Ook deze voorstelling van een licbaamskiem, die, in de

met onze hoofde

verworpen.

om

poging

een

bij

ziel

scheiding

berustend,

het sterven hemelwaarts zou klimmen, moet

En

dat te meer, daar ze

toch de eenheid van

het

bij

ziel

sterven

van den Dood teniet

te

te

;

niet anders

en lichaam te

ziel

loochenen

ieitelijk

uit dien is

dan

handhaven; de

en alzoo het eigenlijk karakter

doen.

Wij blijven daarom onverbiddelijk vasthouden aan de aloude belijdenis der kerk van Christus, gelijk ze door zijn heilige apostelen

en

sinds

schiep

4.

en

toen

door

zijn,

goddelijke

die

t.

uitgesproken,

w. 1. dat lichaam en ziel

God Almachtig

elk afzonderlijk

mogendheid saamvoegde;

2".

dat juist

deze saamvoeging het eigenaardig karakter van ons volle menschelijk

leven

en

eeuwen door beleden wierd,

onderscheiden wezenheden

twee

in

alle

is

ligt;

lichaam

3.

als

dat

het

sterven bestaat in een uitéénscheuren van

noodzakelijke

doorwerking

dat na deze scheiding lichaam en

ziel

van

de

ziel

gevolgen der zonde

weer een afzonderlijk bestaan

erlangen; en 5. dat in den dag des oordeels deze beide weer hereenigd zullen

om

te

verzinken in een staat van eeuwige afgrij-

om opgenomen

te

worden

worden,

zing, hetzij

hetzij

in

een staat van eeuwige heerlijkheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 219

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken