Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 266

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 266

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

ZOND. XXII. HOOFDSTUK XI.

266 mentische

profetie en op hetgeen de heilige apostel

XX

Openb.

van

toekomst

de

over

Israël

En

zegt.

aan het Chiliasme

het

zij

al,

Paulus

Eom. XI

in

dat het visioen van

meer concreten vorm leende, althans

zijn

voor de Chiliasten van Engelsche herkomst, weegt het bewijs uit de Oud-

XI

Testamentische profetie en uit Rom.

hen

komst

beweegt.

hoofdzaak,

punt

Dit

de quaestie van „Israels" toe-

voor velen hunner zelfs in zulk een mate

is

meer dan

dat

onvolkomen beschouwt en

veel zwaarder. Zoo zelfs, dat voor

om

eigenlijk heel het Chiliasme zich

één

de

belijdenis

stellig als

van den Christus

niet een artikel in die belijdenis voorkomt over de toekomst

Ook

nam

hier te lande

van

belijdenis

makende

En

toekomst

het

het

zoo, voor

is

nu pas recht geopenbaarde

zalig-

19de eeuw noemden.

Geloofsartikel van de

metterdaad,

van „Israël."

evenredigheden aan, dat velen de

dit zelfs zulke

Israels"

als zeer

gebrekkig veroordeelt, indien er ook

de quaestie van het Chiliasme heeft

het Oude Testament ons ongetwijfeld veel meer te zeggen dan Openb

Dat

merkt de oppervlakkige wel

voelt en

XX

dat het in Openb.

niet,

zoo letterlijk staat

die toch

maar

blijft

XX.

vinden

maar dan toch wel de kenner

;

der profetie, die inzag, hoe ontzaglijk veel er ons aan gelegen

is,

om

het

eigenaardig karakter der profetie niet te laten verwateren door een bodemloos idealisme.

De

profetie

in

Gods

en wat

men

;

de Heilige Schriftuur er ook tegen insprak,

is

een rechtstreeksch getuigenis

altoos weer dringt zich de over-

tuiging op, dat de „voorzegging van toekomende dingen" wel terdege tot

het karakter van den profeet behoort. Er

wordt volvoerd. Die raad

Gode

is

is

een raad Gods. Die raad Gods

alleen bekend.

En nu

is

het de profetie,

waarin ons de lijnen van het proces, dat in dezen raad Gods

worden

voorgeteekend.

In

het Hebreeuwsche

bezegeld,

ligt

Oude Testament behooren

ook de boeken van Samuel en Koningen evenals Jozua en Richteren tot profetische boeken; iets wat wel op den eersten oogopslag vreemd schijnt,

maar

toch,

profetie

na

openbaring

zoo

hoort

van

het 's

mogelijk

ware

is.

Is toch de

te toonen,

als

om

om

in

En

dat verleden den

voor de toekomst „den

„ideëele" opvatting van de profetie

verworpen.

toekomst,

verleden, en deels in de toekomst.

ontdekken.

te

waren, die evenals de

volkomen natuurlijk

de taak der profetie, zoowel

tot

Heeren raad aan

De dusgenoemde

van

het

ligt in

deels

weg des Heeren"

beslist

zeiden,

de openbaring van den raad Gods, dan spreekt het vanzelf, dat

die

gang

hetgeen we

wij,

en

Het

is

moet deswege zoo

niet waar, dat de profeten

mannen

hunne idealen hadden, hunne hoopvolle verwachtingen dat ze deze in beeldspraak inkleedden.

Dan

toch

een profeet niets bijzonders geweest; niets meer dan een redenaar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 266

Bekijk de hele uitgave van Friday 1 January 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken