Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

E voto Dordraceno - pagina 503

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

E voto Dordraceno - pagina 503

toelichting op den Heidelbergschen catechismus. Tweede deel.

2 minuten leestijd

XXVI. HOOFDSTUK

ZOND.

om

bedoeling

het onder water te doen blijven. Dat heet

nooit „doopen".

met de

om

uit.

Het

is

En

maar

bete broods in den schotel

doopt, doet dit

het er slechts eens in te steken, en er dan weer

nu verstaan we

zoo

om

het voor te stellen alsof

naam

weer

terstond

op een handeling wijst, waardoor de

wordt

water

het

in

neergelaten,

water opkomt.

uit het

Wie

even onder water

dat water ingedoopt,

doopen

deze

doopen en dan

in letterlijken zin in

is

zonder nadere bijvoeging, gedoopt.

of,

beteekenis

eigenlijke

van

het

Nederlandsche

mogen komen,

nauwelijks in aanmerking

hier

te

is,

inzinkt in het water, er even

en er dan weer uit wordt opgetrokken, die

Toch zou

hem dan

alleen indoopen, doopen of indompelen.

Toegepast op het heilig Sacrament van den Doop volgt

hier dus uit, dat de

persoon

hem

onder het vocht zetten, en dan weer uit dat vocht

even

altoos

opkomen.

laten

is

ons „verdrinken"

oogenblikken slechts in een kan met bloed, en trekt er

eenige

weer

in

bij

van dien rok door een boos dier verscheurd was, steekt

drager

de

Wie een

bedoeling

trekken; wie een rok in bloed doopt,

uit te

503

I.

woord

zoo het Grieksche

woord, dat de Heilige Schrift hier bezigt, een afwijkenden zin had. Daar toch

Grieksche taal tot ons het

den Heere Jezus en

omtrent

berichten

alle

zijn

gekomen en

in het oog, dat de afleiding

mee mag

zooverre

Dit

ken,

om

bezigt,

met de

in

een

ieder

die

indoopen, ook dit

Fransch of Engelsch kent,

is (3jiTrTi<r[j,óc

licht dit

uit te druk-

(baptismos)

herkenbaar

Nederlandsch

en die evenzeer met het begrip van diep saamhangt.

gelijk,

optrekken.

Zelfs

is

dat het Grieksche woord evenals bet Nederlandsche zoowel

Wel

bij

uit het

Grieksche woord toch

die letterlijk hetzelfde beteekent als ons

op het neerlaten in het vocht

vast als

Doop

grondbeteekenis en afleiding geheel met ons

Fransche baptème of het Engelsche baptism. Ook

komt van een stam,

van het

Het Grieksche woord, dat het Nieuwe

Nederlandsche woord Doopsel overeen. Dit woord voor

afleiding

in

niet.

het Sacrament van den heiligen

metterdaad

stemt

niet in het Nederlandsch, springt

spreken, als ze in hoofdzaak

hier intusschen het geval.

is

apostelen in de

van onze Nederlandsche taal slechts

Grieksche woord overeenstemt. Anders

Testament

zijne

ons,

is

ziet,

als

op het straks weer uit dat vocht

deze laatste nevenbeteekenis in het Grieksch niet zóo

maar

in de

gewone alledaagsche opvatting van het woord

klonk deze nevenbeteekenis toch zeer stellig mee. Eenigszins anders

geen

sprake

is

is

dit in

het

Oude Testament, waarin

natuurlijk wel

van het Sacrament des Doopsels, maar waarin toch het

begrip van indoopen gedurig voorkomt. Daarvoor nu bezigt het Hebreeuwsch

een

wourd

Fabal, dat oorspronkelijk niet op het neerlaten in het vocht,

maar op het nat worden

of vochtig

worden zag. In de rabbinistische

taal

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

E voto Dordraceno - pagina 503

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1904

Abraham Kuyper Collection | 667 Pagina's

PDF Bekijken