Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 286

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 286

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

274

De meeste kantons hebben van

die

bevoegdheid gebruik gemaakt

aanzien van vrouwen, jeugdige arbeiders en kinderen het kanton Glarus, dat algemeen wordt gehouden voor het kanton, dat op het gebied der sociale wetgeving aan de overige kantons als model kan dienen, heeft zijne regeling ook uitgestrekt tot ten

;

mannen.

Voor vrouwen hoven den leeftijd van i6 jaren Oostenrijk. gelden met uitzondering van die, betreffende den nachtarbeid, dezelfde bepalingen als voor mannen van dien leeftijd. De Gewerbeordnung, zooals deze luidt na de daarin gebrachte wijziging en aanvulling bij de wet van 23 Februari 1897 {^- Ges. B. II Maart 1897, n". 63), bepaalt te dien aanzien, dat de dagelijksche arbeidstijd voor fabrieksscch^xAox^ buiten de rusttijden ten hoogste uren mag bedragen. Bij beschikking van den Minister van 1 Handel, in overleg met dien van Binnenlandsche Zaken, worden de bedrijven aangewezen, waar de arbeidsduur per etmaal ten hoogste 12 uren kan bedragen. Eens in de 3 jaren wordt de lijst van die bedrijven herzien. Daarnaast bestaat nog een uitgebreid stelsel van uitzonderingen. Zoo wordt de arbeidsduur naar omstandigheden geregeld door den Minister voor sommige bedrijven, waar onafgebroken moet gewerkt worden, met het oog b.v. op de behoeften der consumenten of op die van het openbaar verkeer. Voorts zijn vergunningen te verleenen ingeval de regelmatige gang van het bedrijf wordt onderbroken door zoogenaamde „Naturereignisse" of door ongevallen of in geval er behoefte ontstaat aan meer arbeid. Wanneer zulks dringend noodzakelijk is, kan, zonder dat daarvoor vergunning behoeft te worden aangevraagd, de arbeidsduur gedurende ten hoogste 3 dagen in eene maand worden verlengd, mits daarvan aangifte wordt gedaan. Ten opzichte der rusttijden bepaalt § 74 a G. O., dat zij in alle bedrijven moeten worden toegestaan en ten minste i-^ uur moeten bedragen, daarvan zoo mogelijk des middags i uur. Bij ministerieele beschikking kan voor die bedrijven, waar eene onderbreking van den arbeid niet mogelijk is, eene verkorting der rusttijden worden toegestaan. De beschikking van 27 Mei 1885 is een uitvloeisel van deze bepaling. Zijn voor den nachtarbeid van volwassen mannen geene grenzen gesteld, voor vrouwen is het verboden te werken tusschen 8 uur 's avonds en 5 uur 's morgens (wat volgens § 95 als nachtarbeid wordt beschouwd). In fabrieken w^aar de arbeid niet onderbroken kan worden of waar ploegenarbeid noodzakelijk is, kan evenwel bij ministerieele beschikking nachtarbeid voor vrouwen boven 16 jaar worden veroorloofd. Dit geschiedde bij vorengenoemde beschikking van 8 betrekking hebben op den 27 Mei 1885, waarvan de §§ 3 nachtarbeid van vrouwen. Waar bovendien eene tijdelijke ver1

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 286

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken